Risikovurdering

DK: Geleletroforese. Foto: Mikkel Adsbøl | EN: Gel electrophoresis. Photo: Mikkel Adsbøl

Risikovurdering

DTU Fødevareinstituttet leverer risikovurderinger, der giver politikere og myndigheder et beslutningsgrundlag for at håndtere risici ved fødevarer. Risikovurdering er den videnskabelige del af en risikoanalyse, som er et internationalt anerkendt værktøj. Gennem årene har DTU Fødevareinstituttet foretaget risikovurderinger af en meget bred vifte af kemiske stoffer, mikroorganismer og produktionshjælpemidler.