I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler gennem rådgivning, innovation og undervisning bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfundet.

 

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet gør en forskel ved at skabe fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet:

  • forebygger sygdom og fremmer sundhed
  • udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning
  • skaber bæredygtige teknologiske løsninger.

Instituttets opgaver bliver løftet i et tværfagligt samarbejde indenfor bl.a. ernæring, kemi, toksikologi, mikrobiologi, epidemiologi, modellering og teknologi.

Kontakt

Tine Rask Licht

Tine Rask Licht Konstitueret institutdirektør, professor Telefon: 35887186

Forskning i centrum til gavn for samfund og erhverv

DTU Fødevareinstituttet:

  • Løser gennem forskning nogle af de største samfundsudfordringer, verden står overfor

  • Leverer forskningsbaseret rådgivning på højeste niveau til nationale og internationale myndigheder og virksomheder

  • Udmønter instituttets forskningsresultater i innovation – værdiskabende løsninger til erhverv og myndigheder

  • Underviser på alle niveauer studerende til erhverv, myndigheder og forskning indenfor fødevareteknologi, fødevaresikkerhed og ernæring.
Visionstrekant. DTU Fødevareinstituttet