Forskningsbaseret rådgivning

Danmark har en lang tradition for, at myndighedernes, herunder fagministeriernes, beslutningsgrundlag er baseret på forskning og faglig viden. DTU Fødevareinstituttet står for en stor del af den forskningsbaserede rådgivning inden for ernæring, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed samt miljø & sundhed i Danmark. DTU Fødevareinstituttet rådgiver især Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Rådgivningen omfatter både videnskabeligt baseret risikovurdering, rådgivnings- og forskningsopgaver, monitorering og overvågning af danskernes kostvaner og fødevarernes sikkerhed og udførelse af diagnostiske og analytiske undersøgelser af fødevarer.

DTU Fødevareinstituttet er også en vigtig del af det samlede nationale fødevareberedskab.

Samarbejdsaftale

Rammeaftale med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DTU Fødevareinstituttets rådgiver tillige en række internationale myndigheder og organisationer. Instituttet yder et stort bidrag til arbejdet i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og rådgiver blandt andre Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Instituttet samarbejder desuden med andre landes forskningsinstitutioner om risikovurdering på fødevare- og miljøområderne.

DTU Fødevareinstituttet er nationalt referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske fødevareforureninger samt internationalt referencelaboratorium for EU og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, på en række områder.

Forskning

DTU Fødevareinstituttets rådgivning er baseret på forskning på højeste internationale niveau om emner relateret til fødevarers indflydelse på sundhed og sygdom samt fødevarers kvalitet.

Læs om DTU Fødevareinstituttets forskning.