Fødevarebårne Patogener og Epidemiologi

Forskningsgruppen for Fødevarebårne Patogener og Epidemiologi analyserer og fortolker data om antibiotikaresistens og –forbrug samt fødevarebårne patogener. Gruppen gennemfører også risikovurderinger og udvikler epidemiologiske modeller, overvågnings-/interventionsstrategier og beslutningsværktøjer.

Forskningsgruppen for fødevarepårne patogener og epidemiologi. Foto: DTU Fødevareinstituttet|Research group for foodborne pathogens and epidemiology. Photo: DTU National Food Institute

Forskningsgruppen for Fødevarebårne Patogener og Epidemiologi indgår i den nationale overvågning, kontrol og forebyggelse af fødevarebårne infektioner og antibiotikaresistens. Gruppen analyserer og fortolker data, og udfører risikovurderinger med henblik på at kortlægge smittekilder og smitteveje, kvantificere sygdomsbyrden og evaluere interventioner. 

Forskningen er fokuseret på udvikling af epidemiologiske modeller, nye overvågnings- og interventions-strategier og beslutningsværktøjer. Gruppens arbejde bidrager til innovation for fødevarevirksomheder, myndigheder og andre interessenter gennem forskning, rådgivning og undervisning.

På følgende områder bidrager gruppen til overvågning og forebyggelse af fødevarebårne infektioner og antibiotikaresistens:

  • Understøtter Handlingsprogrammerne for Salmonella og Campylobacter i kvæg, svin, slagtekyllinger og miljø
  • Rådgiver Fødevarestyrelsen om fødevarebårne zoonotiske risici i eksisterende produktionssystemer og i nye grønne og bæredygtige systemer
  • Bidrager til udvikling og implementering af nye overvågningsmetoder såsom smittekilderegnskab, AI-metoder for den veterinære kødkontrol og DNA sekvenserings-metoder for overvågning af antibiotikaresistens
  • Analyserer og fortolker data om zoonoser og fødevarebårne infektioner, og er ansvarlig for publicering af den årlige nationale zoonoserapport 
  • Analyserer og fortolker data om antibiotikaforbrug og –resistens i mennesker og dyr, og er ansvarlig for publicering af den årlige nationale antibiotikaresistensrapport DANMAP
  • Deltager i den centrale udbrudsgruppe for fødevarebårne patogene (DCUG) og i andre europæiske og globale netværk i regi af EU, EFSA og WHO

Kontakt

Marianne Sandberg

Marianne Sandberg Seniorforsker, forskningsgruppeleder Mobil: 40314954