Forskning i DTU Fødevareinstituttet

DK: Blæretang. Foto: Colourbox | EN: Bladderwrack. Photo: Colourbox
Skaber viden til at forbedre spisekvaliteten og oxidationsstabilitet af fødevarer og øger befolkningens indtag af sunde fødevarer
DK: Spidskål. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Cabbage. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Gennemfører blandt andet undersøgelser af danskernes kost- og aktivitetsvaner og udarbejder evidens bag kostråd og næringsstofanbefalinger
DK: ELISA plade illustrerende et antistof. Foto: Juliane M. Gregersen | EN: ELISA plate illustrating an immunoglobulin. Photo: Juliane M. Gregersen
Udvikler og forbedrer strategier til at forebygge, håndtere og behandle fødevareallergi
Forskningsgruppen for fødevarepårne patogener og epidemiologi. Foto: DTU Fødevareinstituttet|Research group for foodborne pathogens and epidemiology. Photo: DTU National Food Institute
Analyserer data om antibiotikaresistens og –forbrug og fødevarebårne patogener. Laver risikovurderinger og epidemiologiske modeller og overvågnings-/interventionsstrategier.
DTU Fødevareinstituttet DK: E. coli. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: E. coli. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Udvikler metoder til at spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og smitsomme vira
DK: Pilotskala Spraytørringsanlæg. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Pilot scale spray dryer. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Udvikler ny, banebrydende viden om principper for industriel fødevareproduktion og etablerer ny teknologi på området
DK: DNA. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: DNA. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Forsker i at forudse og forhindre smitsomme sygdomme blandt mennesker og dyr og understøtter global overvågning og kontrol særligt af antibiotikaresistens
DK: Agarplade. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN:  Agar plate. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Arbejder på at opbygge kapaciteten af den globale overvågning af antibiotikaresistens og højne kvaliteten af overvågningsdata.
DK: Romanescokål. Foto: Colourbox | EN: Romanesco cabbage. Photo: Colourbox
Forskergruppen udvikler metoder og modeller til at lave helhedsvurderinger af fødevarer eller kosttyper, rangordne forskellige risici og beregne sygdomsbyrde
DK: Kemisk fødevareanalyse. Foto: Joachim Rode | EN: Chemical food analysis. Photo: Joachim Rode
Udvikler løsninger til fremtidens kemiske fødevarekontrol, som kan afsløre risici, dokumentere kvalitet og afdække svindel i fødevarer, fødevareproduktionen og nye ingredienser
DK: Bundkort. Foto: Colourbox.dk | EN: Motherboard. Photo: Colourbox.dk

Laver risikovurderinger af kemikalier og genetisk modificerede organismer, GMO, i fødevarer og miljøet, samt udvikler forbedrede risiko-
vurderingsmetoder og værktøjer

DK: Mælkesyrebakterier. Foto: Ramona Valentina Mateiu | EN:  Lactic acid bacteria. Photo: Ramona Valentina Mateiu
Forbedrer effektivitet og kvalitet i bryggeri- og mejeriprocesser og udnytter sidestrømme i produktion af fødevare- og foderingredienser, biokemikalier og biobrændstof
DK: Immunofarvet snit af rotte testikkel. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Immunostained section of rat testicle. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Forsker i, hvordan menneskers udsættelse for kemiske stoffer fra fødevarer og miljø kan påvirke reproduktionssystemets udvikling
DK: Tarmsnit fra rotte. Foto: Anders Meyer Torp | EN: Colonic section from rat. Photo: Anders Meyer Torp
Forsker i, hvordan kost, fødevareingredienser og -forureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier og deres effekter på immunsystem og sundhed