Forskning i DTU Fødevareinstituttet

Bioaktive stoffer - analyse g anvendelse
Skaber viden til at forbedre spisekvaliteten og oxidationsstabilitet af fødevarer og øger befolkningens indtag af sunde fødevarer
Ernæring og sundhedsfremme
Gennemfører blandt andet undersøgelser af danskernes kost- og aktivitetsvaner og udarbejder evidens bag kostråd og næringsstofanbefalinger
Udvikler og forbedrer strategier til at forebygge, håndtere og behandle fødevareallergi
Fødevaremokrobiologi og hygiejne
Udvikler metoder til at spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og smitsomme vira
Udvikler ny, banebrydende viden om principper for industriel fødevareproduktion og etablerer ny teknologi på området
Photo: Colourbox.com
Forsker i at forudse og forhindre smitsomme sygdomme blandt mennesker og dyr og understøtter global overvågning og kontrol særligt af antibiotikaresistens
Arbejder på at opbygge kapaciteten af den globale overvågning af antibiotikaresistens og højne kvaliteten af overvågningsdata.
Forskergruppen udvikler metoder og modeller til at lave helhedsvurderinger af fødevarer eller kosttyper, rangordne forskellige risici og beregne sygdomsbyrde
Kemisk fødevareanalyse
Udvikler løsninger til fremtidens kemiske fødevarekontrol, som kan afsløre risici, dokumentere kvalitet og afdække svindel i fødevarer, fødevareproduktionen og nye ingredienser
Forbedrer effektivitet og kvalitet i bryggeri- og mejeriprocesser og udnytter sidestrømme i produktion af fødevare- og foderingredienser, biokemikalier og biobrændstof
Molekylær- og reproduktionsteknologi
Forsker i, hvordan menneskers udsættelse for kemiske stoffer fra fødevarer og miljø kan påvirke reproduktionssystemets udvikling
Anders Meyer Torp
Forsker i, hvordan kost, fødevareingredienser og -forureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier og deres effekter på immunsystem og sundhed
https://www.food.dtu.dk/forskning
13 MAJ 2021