Generelt om risikovurdering

Den forskningsbaserede risikovurdering i DTU Fødevareinstituttet kan opdeles i kemisk og mikrobiologisk risikovurdering, hvor den kemiske både indeholder estimering af eksponeringen i befolkningen og en vurdering af mulige effekter i mennesker.

Risikovurdering er den videnskabelige del af en risikoanalyse, som består af yderligere to elementer: risikohåndtering og risikokommunikation. Risikoanalyse er et internationalt anerkendt værktøj, som danner grundlag for myndigheders beslutninger i forbindelse med prioriteringer og beskyttelse af folkesundheden. Risikovurderingen inkluderer identifikation og karakterisering af faren (hazard), og en vurdering af eksponeringen. Ud fra disse elementer foretages en karakterisering af risikoen.

DTU Fødevareinstituttet gennemfører forskningsbaserede risikovurderinger som led i det videnskabelige arbejde. En del er rekvirerede opgaver for myndigheder, primært Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, men også internationalt foregår der rådgivning via for eksempel den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Arbejdet i disse organer er vigtigt for at opretholde vidensniveauet i DTU Fødevareinstituttet, for at opnå indflydelse og for at kunne give tidlig information til de nationale myndigheder.