Kemisk Fødevareanalyse

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse arbejder for at styrke tilliden til og gennemskueligheden i fødevarekæden ved at udvikle løsninger til fremtidens kemiske fødevarekontrol, som kan afsløre risici, dokumentere kvalitet og afdække svindel i fødevarer, fødevareproduktionen og nye ingredienser.

Kemisk fødevareanalyse. Foto: Joachim Rode | EN: Chemical food analysis. Photo: Joachim Rode

Gruppens forskningsfokus er at kombinere detaljerede, men ofte komplekse kemiske analyser baseret på massespektrometri med de nyeste eksponentielle teknologier og informatik til at udvikle:

  • effektive, robuste og skalérbare metoder til overvågning og kontrol af fødevarer
  • screeningsanalyser til opdagelse af nye risici, afsløring af svindel og bestemmelse af autenticitet
  • en ambitiøs metabolomics platform til studier af effekter af kemiske stoffer i kosten.

Særlige strategiske aktiviteter er udvikling af metoder til at bestemme migrationen af stoffer fra fødevarekontaktmaterialer samt effektive metoder til brug af nøjagtig massespektrometri til fødevarekontrol i screeningsanalyser og til metabolomics.

Kontakt

Jens Jørgen Sloth

Jens Jørgen Sloth Professor, forskningsgruppeleder Mobil: 93518857