Fødevaremokrobiologi og hygiejne

Forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne

Gruppens forskning medvirker til at løse fødevareindustriens udfordringer med produktivitet og ressourceforbrug og at efterkomme samfundets behov for viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer og vand.

Forskningsgruppen udvikler og anvender innovative metoder til hurtigt at kunne spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og infektiøse virusser samt til at forudsige deres vækst og/eller overlevelse.

Metoderne omfatter avancerede molekylære biologiske metoder og nye matematiske modeller, beslutningsværktøjer og softwareprogrammer, der bliver anvendt til risikovurderinger, HACCP-baserede egenkontrol-programmer, effektiv produktudvikling samt til forbedret forarbejdning og distribution af fødevarer.

Resultaterne af gruppens forskningsprojekter fører til:

  • Optimering af ressourceforbrug
  • Innovative metoder til påvisning af mikroorganismer
  • Udvikling af nye produkter
  • Udvikling af strategier for f.eks. sikker genbrug af vand
  • Forbedret hygiejne
  • Styring og kontrol af fødevarerelaterede mikroorganismer
  • Viden om epidemiologi af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer og vand.

Kontakt

Lisbeth Truelstrup Hansen
Forskningsgruppeleder, professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 78
https://www.food.dtu.dk/forskning/foedevaremikrobiologi-og-hygiejne
22 AUGUST 2019