Fødevaremikrobiologi og Hygiejne

Forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne bidrager til at løse fødevareindustriens udfordringer med produktivitet og ressourceforbrug ved at udvikle og bruge metoder til hurtigt at kunne spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og infektiøse vira samt til at forudsige deres vækst og/eller overlevelse.

DTU Fødevareinstituttet DK: E. coli. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: E. coli. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Gruppens forskning medvirker til at løse fødevareindustriens udfordringer med produktivitet og ressourceforbrug og at efterkomme samfundets behov for viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer og vand.

Forskningsgruppen udvikler og anvender innovative metoder til hurtigt at kunne spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og infektiøse virusser samt til at forudsige deres vækst og/eller overlevelse.

Metoderne omfatter avancerede molekylære biologiske metoder og nye matematiske modeller, beslutningsværktøjer og softwareprogrammer, der bliver anvendt til risikovurderinger, HACCP-baserede egenkontrol-programmer, effektiv produktudvikling samt til forbedret forarbejdning og distribution af fødevarer.

Resultaterne af gruppens forskningsprojekter fører til:

  • Optimering af ressourceforbrug
  • Innovative metoder til påvisning af mikroorganismer
  • Udvikling af nye produkter
  • Udvikling af strategier for f.eks. sikker genbrug af vand
  • Forbedret hygiejne
  • Styring og kontrol af fødevarerelaterede mikroorganismer
  • Viden om epidemiologi af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer og vand.