Konference om risikovurderinger og deres betydning

Se oplæg fra konference om risikovurderinger og deres betydning

Fødevaresikkerhed Fødevarekvalitet Fødevarer og fiskeri
Den 23. september 2022 var 150 forskere og fagpersoner fra fødevarevirksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder samlet til en konference om risikovurderinger og deres betydning i DTU Fødevareinstituttet. Se præsentationer og optagelser af oplæggene.

Videnskabelige risikovurderinger af fødevarer er vigtige, fordi de giver virksomheder, politikere og myndigheder et beslutningsgrundlag for at håndtere risici ved fødevarer.

På en konference den 23. september 2022 fortalte forskere om det videnskabelige arbejde med at udarbejde risikovurderinger og formidle dem i tilgængelige værktøjer. Derudover fortalte Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer om, hvordan de bruger de videnskabelige vurderinger, og hvilken betydning det har for deres arbejde.

Se og læs mere

Se videooptagelser og præsentationer af oplæggene.

 • Director Bernhard Url, Executive, EFSA: Trusted Science for Safe Food 
  Video 
  Præsentation (pdf)
 • Seniorrådgiver Pelle Thonning Olesen, DTU Fødevareinstituttet: Kemisk risikovurdering,
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Professor Lisbeth Truelstrup Hansen, DTU Fødevareinstituttet Mikrobiologisk risikovurdering
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Seniorforsker og forskningsgruppeleder Morten Poulsen, DTU Fødevareinstituttet: Helhedsvurdering – risk benefit vurdering
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Forskningsgruppeleder Eva Bay Wedebye, DTU Fødevareinstituttet: Danish (Q)Sar Database
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Professor Frank M. Aarestrup, DTU Fødevareinstituttet: Online og frit tilgængelige genomiske analyser
  Video
  Præsentation (pdf)

 • Professor Paw Dalgaard, DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologisk risikovurdering
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Professor Tine Hald, DTU Fødevareinstituttet: Bæredygtighed vs. risiko 
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Chefforsker Lis Alban, Landbrug & Fødevarer: Brug af videnskabelige risikovurderinger,
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Kontorchef Magnus Løfstedt, Miljøstyrelsen: Fra risikovurdering til risikohåndtering
  Video 
  Præsentation (pdf)

 • Akademisk medarbejder Sandra Fisker Tomczyk, Fødevarestyrelsen: Fødevarestyrelsens brug af risikovurderinger
  Video 
  Præsentation (pdf)

Konferencen var støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Food & Bio Cluster Denmark og European Food Safety Authority. Konferencen markerede også, at EFSA fejrer 20-års jubilæum i år.