Forside

Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Antibiotikaresistens i dyr og kød ligger stabilt

Campylobacter smiley

Stadig mange fødevarebårne infektioner og udbrud i Danmark

Image: DTU

Hør om brug af blockchain indenfor fødevarer på topmøde

Danmap_forside

Fortsat positiv udvikling i forbruget af antibiotika til dyr