DTU Fødevareinstituttet

I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad

DK: Blæretang. Foto: Colourbox | EN: Bladderwrack. Photo: Colourbox

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed, udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning og skaber bæredygtige teknologiske løsninger.