DTU Fødevareinstituttet

I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad

DTU Fødevareinstituttet DK: E. coli. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: E. coli. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed, udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning og skaber bæredygtige teknologiske løsninger.