Toksikologisk effektvurdering

DTU Fødevareinstituttet udfører forskningsbaserede kemiske risikovurderinger. Vurderingerne omfatter estimering af eksponeringen i befolkningen samt en vurdering af mulige effekter i mennesker.

En toksikologisk risikovurdering er en systematisk gennemgang af kemiske stoffers mulige sundhedsskadelige effekter i mennesker. Kemikalierne kan både være naturligt forekommende eller syntetiske.

DTU Fødevareinstituttet vurderer også humane effekter af GMO og metoder til testning af effekter af GMO og kemikalier.

Instituttet sikrer en høj kvalitet i rådgivningen ved at benytte eksperter med den nyeste viden fra forskningen og fra de rådgivende nationale og internationale organer.

Instituttets forskning giver også en føling med de fremtidige behov inden for toksikologien. Samtidig bruger forskerne deres viden om de behov som samfundet står overfor som input i forskningen - en viden de får ved at have tætte relationer til det regulerende system.

Samarbejdspartnere

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA
European Medicines Agency, EMEA
French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Frankring - ANSES
Fødevarestyrelsen
Miljøstyrelsen
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD
The Federal Institute for Risk Assessment, Tyskland - BfR 
The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA