Kemisk Risikovurdering og GMO

Den primære opgave for Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO er at risikovurdere tilstedeværelsen af kemikalier såvel som genetisk modificerede organismer, GMO, i fødevarer og miljøet. Gruppen er også med til at udvikle bedre risikovurderingsmetoder og værktøjer, der skal optimere udarbejdelsen af risikovurderinger.

DK: Bundkort. Foto: Colourbox.dk | EN: Motherboard. Photo: Colourbox.dk

Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO arbejder primært med at levere risikovurderinger af tilstedeværelsen af kemikalier såvel som genetisk modificerede organismer, GMO, i fødevarer og miljøet. Arbejdet udføres primært for nationale og internationale myndigheder. Fokus er på at benytte de mest relevante, vidensbaserede metoder.

Gruppen holder sig opdateret i forhold til best practice gennem deltagelse i en række danske og internationale fora. Desuden deltager gruppen i forskningsprojekter, der har til formål at udvikle bedre metoder og værktøjer, herunder QSAR, til brug i udarbejdelsen af risikovurderinger, så de bedst tager højde for den nyeste viden om kemikaliers påvirkning af mennesker og miljøets sundhed.

Kontakt

Eva Bay Wedebye

Eva Bay Wedebye Specialkonsulent, forskningsgruppeleder Telefon: 35887604 Mobil: 93510933