DK: Bundkort. Foto: Colourbox.dk | EN: Motherboard. Photo: Colourbox.dk

Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO

Den primære opgave for Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO er at risikovurdere tilstedeværelsen af kemikalier såvel som genetisk modificerede organismer, GMO, i fødevarer og miljøet. Gruppen er også med til at udvikle bedre risikovurderingsmetoder og værktøjer, der skal optimere udarbejdelsen af risikovurderinger.

Forskningsgruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO arbejder primært med at levere risikovurderinger af tilstedeværelsen af kemikalier såvel som genetisk modificerede organismer, GMO, i fødevarer og miljøet. Arbejdet udføres primært for nationale og internationale myndigheder. Fokus er på at benytte de mest relevante, vidensbaserede metoder.

Gruppen holder sig opdateret i forhold til best practice gennem deltagelse i en række danske og internationale fora. Desuden deltager gruppen i forskningsprojekter, der har til formål at udvikle bedre metoder og værktøjer, herunder QSAR, til brug i udarbejdelsen af risikovurderinger, så de bedst tager højde for den nyeste viden om kemikaliers påvirkning af mennesker og miljøets sundhed.

Kontakt

Eva Bay Wedebye
Specialkonsulent, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 04

Følg instituttet på: