Kemisk eksponering

Eksponering er en integreret del af en risikovurdering for kemiske stoffer, og det er en del af mange projekter i DTU Fødevareinstituttet. Ved at sammenligne den beregnede eksponering med toksikologiske effekter og værdier, som for eksempel såkaldt Acceptabelt Dagligt Indtag, ADI, kan man på et videnskabeligt grundlag vurdere, om indtaget af et kemisk stof udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Vurdering af eksponeringen fra fødevarer består af flere elementer. DTU Fødevareinstituttet undersøger indholdet af mange forskellige forureninger og næringsstoffer i fødevarer. Ved hjælp af forskellige modelleringsværktøjer bliver resultaterne kombineret med viden om, hvad danskerne spiser via instituttets nationale undersøgelser af danskernes kostvaner.

På baggrund af de undersøgelser beregner DTU Fødevareinstituttet eksponeringen af forskellige forureninger og næringsstoffer. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med beregningen er, og hvordan kvaliteten af data er. Er formålet for eksempel at beregne eksponeringen for hele befolkningen eller kun børn?

Normalt beregner DTU Fødevareinstituttet indtaget med den såkaldte deterministiske model, hvor der bruges én værdi for indtaget af en fødevare og én værdi for indholdet i fødevaren per individ. I de senere år er brugen af såkaldte probabilistiske metoder generelt blevet mere udbredt. Ved at bruge den slags metoder opnår man en større udnyttelse af alle data for indtag og indhold.

Samarbejdspartnere

Fødevarestyrelsen
Københavns Universitet

Tre korte videoer fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, fortæller om arbejdet med at sikre, at forbrugere er beskyttet mod de skadelige virkninger af kemikalier i fødevarer.

Se hvordan eksperter sætter den acceptable grænse for, hvor meget af forskellige både naturligt forekommende og menneskeskabte kemikalier der må være til stede i fødevarer (video).

Se hvordan indsamling af viden om europæiske forbrugernes fødevareindtag kan bruges til at beregne, hvor meget af et kemikalie forbrugere er eksponeret til og dermed, hvilken risiko kemikaliet udgør (video).

Se hvad lavdosis effekter er (video).

Se en infografik fra EFSA, der viser hvilke typer af kemisk forurening, der findes i fødevarer og giver et overblik over, hvad der på europæisk plan gøres for at indsamle mere sammenlignelige data i de enkelte lande om niveauet af kemiske forureninger i fødevarer, som kan bruges til bedre at beskytte Europas forbrugere.