Innovation

DTU Fødevareinstituttet har et godt og konstruktivt samarbejde med både individuelle firmaer i fødevareindustrien og med relevante brancheorganisationer om forskning, studenterprojekter og rådgivningsopgaver. Instituttets forskning er internationalt anerkendt, og forskerne har et stort netværk til såvel danske som internationale forskningsmiljøer.

DTU Fødevareinstituttet ønsker at være et ledende innovationsmiljø for fødevaresektoren. For at nyttiggøre instituttets forskningsresultater til gavn for erhverv og understøtte den videnbaserede samfundsudvikling er innovation en integreret del af instituttets forskningsaktiviteter. 

Med udgangspunkt i forskningen vil DTU Fødevareinstituttet sikre, at resultaterne udmøntes i innovation – værdiskabende løsninger til erhverv og myndigheder. Instituttet er opmærksomt på opfindelser og muligheder for patenter, som kan blive til spin-outs, eller som virksomheder er interesseret i at overtage eller bruge via licenser. Instituttet understøtter også, at studerende tidligt møder innovation i uddannelsestiltag og i interaktion med virksomheder.

DTU Fødevareinstituttet har et godt og konstruktivt samarbejde med både individuelle firmaer i fødevareindustrien og med relevante brancheorganisationer om forskning, studenterprojekter og rådgivningsopgaver. Instituttets forskning er internationalt anerkendt, og forskerne har et stort netværk til såvel danske som internationale forskningsmiljøer.

Det betyder, at firmaer, der indgår i et samarbejde med DTU Fødevareinstituttet, får adgang til en meget stor vidensbase og et meget stort vidensmiljø. Sådanne samarbejder finansieres forskelligt. Dels direkte via firmaer, dels via offentlige midler, eksempelvis fra den danske stat eller EU.

Ph.d.-studerende og Erhvervs-ph.d

Hvis en virksomhed har en konkret opgave eller et specifikt problem, der er egnet til en forskningsmæssig undersøgelse og udredning, kan der indgås aftale om samfinansiering af et ph.d.-studium ved DTU Fødevareinstituttet. Ph.d.-forløbet, der som regel er på tre år finansieres typisk af firmaet i det ene år.

I Erhvervs-Ph.d. ordningen er den studerende ansat i virksomheden og opholder sig dels på DTU Fødevareinstituttet og dels i virksomheden. Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Studenterprojekter

Det er ofte muligt for virksomheder at indgå samarbejder, hvor studerende som et afsluttende eksamensprojekt kan løse konkrete opgaver for en virksomhed. Projektets varighed kan variere og skal godkendes af den studerendes vejleder på DTU Fødevareinstituttet.

Erhvervsrådgivning

DTU Fødevareinstituttet besvarer gerne korte, konkrete henvendelser fra industrivirksomheder og organisationer. Såfremt der ikke kræves et større tidsforbrug, er rådgivningen gratis

Samarbejdspartnere

Se et udvalg af instituttets samarbejdspartnere i Europa og andre steder i verden.

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Følg instituttet på:

    
https://www.food.dtu.dk/innovation
20 JANUAR 2020