Mikrobiologisk epidemiologi og risikomodellering

DTU Fødevareinstituttet forsker i mikrobiologisk epidemiologi og risikomodellering. Forskningen omfatter epidemiologi, overvågning og kontrol af sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker for eksempel zoonoser, antibiotikaresistente bakterier og andre fødevareoverførte sygdomme i hele produktionskæden.

Metoder og matematiske modeller

Instituttet udvikler og anvender matematiske modeller med henblik på at:

  • Beskrive og forudsige sygdomssmitte ved at identificere smittekilder og kortlægge smitteveje
  • Kvantificere sammenhængen mellem forekomst af patogener i dyr og fødevarer og risikoen for sygdom hos mennesker
  • Undersøge sammenhængen mellem brug af antibiotika i husdyr og forekomsten af resistente bakterier og resistensgener i dyr, fødevarer og mennesker.

Forskning i metoder og matematiske modeller til evaluering af fødevarerisici er ofte baseret på anvendelse af nationale og internationale overvågningsdata samt andre registerbaserede data.

Metodeudviklingen understøttes af den løbende udvikling af laboratoriemetoder til detektion og typning af patogener og er rettet mod at være i stand til at håndtere den stigende kompleksitet i data, som anvendes til at beskrive og forudsige spredningen af infektionssygdomme.

Metoderne omfatter bl.a. stokastisk matematisk modellering, Bayesian inference modelling, temporale og spatiale analyser, samt regressionsanalyser.

Forskningsresultaterne, herunder risikovurderinger, anvendes bl.a. af beslutningstagere til at:

  • Evaluere behovet for og effekten af nye kontrolindsatser
  • Udarbejde af overvågnings- og kontrolprogrammer
  • Vurdere effekten af allerede implementerede kontrolprogrammer for fødevarebårne og vandbårne sygdomme.

Samarbejde

Nationale
DTU Compute
Fødevarestyrelsen
København Universitet, KU SUND og KU NAT
Landbrug og Fødevarer
Statens Serum Institut

Internationale
Animal Health and Veterinary Laboratories Agencies, England - AHVLA 
Centers for Disease Controls, USA - CDC
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet - EFSA
Federal Institute for Risk Assessment, Tyskland - BfR
French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Frankring - ANSES
Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, USA – JIFSAN
National Institute for Public Health and the Environment, Holland - RIVM 
Verdenssundhedsorganisationen - WHO