Uddannelse

DTU's Fødevareuddannelser kvalificerer dig til at arbejde inden for områder, der har betydning for udviklingen på det globale fødevaremarked. De mest centrale områder er fødevaresikkerhed, fødevareproduktion, produktudvikling, bioteknologi, risikovurdering og ledelse.

Med en fødevareuddannelse fra DTU vil du være godt rustet til job enten som forsker i en forskningsinstitution, i en fødevarevirksomhed eller i en offentlig myndighed.

DTU Fødevareinstituttet underviser i følgende uddannelser på DTU:

Fødevaresikkerhed og -kvalitet (diplomingeniør)

Du får brede, tværfaglige kompetencer inden for produktion, mikrobiologi, kemi og risikovurdering - alle discipliner, der bruges i moderne risikobaseret styring og kontrol af fødevarekvalitet og -produktion. Du får en teoretisk og analytisk forståelse for fødevarekvalitet til vurdering af fødevarerne og deres betydning for vores sundhed.

Studieleder: lektor Anoop Kumar Sharma.

Fødevarer og ernæring (bachelor eller fødevareingeniør)

Bacheloruddannelsen Fødevarer og Ernæring er baseret på matematik, fysik og kemi. Den foregår som et samarbejde mellem to universiteter - Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Du bliver optaget på Københavns Universitet, men følger kurser begge steder, afhængigt af specialisering. Du kan tage valgfrie kurser og udføre projekter på begge institutioner.

Studieleder på DTU: lektor Nina Gringer.

Studieleder på DTU

Fødevareteknologi (kandidat)


Studiet dækker en bred vifte af kurser inden for tekniskvidenskabelige emner, fødevarevidenskab, ledelse og kommunikation. Derudover er fødevareindustrien og andre eksterne aktører aktivt involveret i uddannelsen, så du kommer til at beskæftige med meget relevante og virkelige (eller realistiske) problemstillinger og projekter.

Studieleder: lektor Marianne Uhre Jakobsen.

Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion (efteruddannelse)

 

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet, og den består af seks obligatoriske kurser og et afsluttende projekt. Undervisningen vil primært foregå online, men der vil være årlige ”konferencer”, hvor de studerende mødes med hinanden og uddannelsens undervisere.

Studieleder: professor Tine Hald.

Ph.d.-skolen ved DTU Fødevareinstituttet


DTU Fødevareinstituttet uddanner ph.d.-studerende inden for alle vores indsatsområder. Alle ph.d.-stillinger slås op på vores hjemmeside.

Ph.d.-skoleleder: seniorforsker Sara Monteiro Pires.

Ph.d.-skoleleder

Ønsker du at følge et enkelt kursus på DTU finder du mere information på dtu.dk.