DK: Spidskål. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Cabbage. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme

Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme gennemfører befolkningsundersøgelser, som identificerer samfundsmæssige udfordringer i forhold til danskernes kost- og aktivitetsvaner. Gruppen udvikler og dokumenterer også initiativer, der fremmer sunde kostvaner, og udarbejder evidensen bag kostråd og næringsstofanbefalinger med fokus på at forebygge livsstilssygdomme.

Gruppen gennemfører en række befolkningsundersøgelser med det formål at:

  • Identificere de samfundsmæssige udfordringer i forhold til danskernes kostvaner og KRAM-adfærd (Kost, Rygning, Alkohol, Motion),
  • Øge viden om betydningen af kostens sammensætning for sundhed og sygdomsforebyggelse
  • Bidrage med data til instituttets risikovurderinger. 

Gruppen gennemfører interventioner med henblik på at dokumentere initiativer og strukturelle vilkår, der effektivt fremmer sunde kostvaner og sundhedsadfærd i forskellige befolkningssegmenter. Desuden udarbejder gruppen den videnskabelige baggrund for kostråd og næringsstofanbefalinger med fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme.

Kontakt

Anja Pia Biltoft-Jensen
Seniorforsker, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 25