Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme

Forskningsgruppen for Ernæring, Bæredygtighed og Sundhedsfremme gennemfører befolkningsundersøgelser, som identificerer samfundsmæssige udfordringer i forhold til danskernes kost- og aktivitetsvaner. Gruppen udvikler og dokumenterer også initiativer, der fremmer sunde kostvaner, og udarbejder evidensen bag kostråd og næringsstofanbefalinger med fokus på at forebygge livsstilssygdomme.

DK: Spidskål. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Cabbage. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Gruppen gennemfører en række befolkningsundersøgelser med det formål at:

  • Identificere de samfundsmæssige udfordringer i forhold til danskernes kostvaner og KRAM-adfærd (Kost, Rygning, Alkohol, Motion),
  • Øge viden om betydningen af kostens sammensætning for sundhed og sygdomsforebyggelse
  • Bidrage med data til instituttets risikovurderinger. 

Gruppen gennemfører interventioner med henblik på at dokumentere initiativer og strukturelle vilkår, der effektivt fremmer sunde kostvaner og sundhedsadfærd i forskellige befolkningssegmenter. Desuden udarbejder gruppen den videnskabelige baggrund for kostråd og næringsstofanbefalinger med fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme.

Kontakt