Helhedsvurderinger

Mange fødevarer kan have både sundhedsmæssigt positive og negative konsekvenser for forbrugeren. Det er muligt objektivt at vurdere balancen mellem positive og negative egenskaber ved den enkelte fødevare gennem en helhedsvurdering, hvor de pågældende egenskaber sammenholdes videnskabeligt.

Derved opnås en vurdering af, om den pågældende fødevare samlet set udgør en sundhedsmæssig fordel eller risiko for forbrugeren. Helhedsvurderinger kan også anvendes til at vurdere effekten af berigelse, nye produktionsformer, kostanbefalinger og kostomlægninger.

DTU Fødevareinstituttet forsker i at optimere principper og metoder for helhedsvurderinger, hvilket også danner grundlag for at rådgive myndighederne.

Samarbejdspartnere

MATIS, Island 
National institute for Public Health and the Environment, RIVM, Holland
The Food and Environment Research Agency, FERA, Storbritannien
The International Life Sciences Institute, ILSI

Kontakt

Morten Poulsen

Morten Poulsen Seniorforsker, forskningsgruppeleder Telefon: 35887606