Fødevareproduktionsteknologi

Forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi har fokus på forarbejdning af fødevarer med det formål at bidrage til en bæredygtig og effektiv fødevareproduktion, optimere ressourceforbrug, udnytte sidestrømme samt udvikle procesteknologier og fødevareprodukter til specielle behov.

DK: Pilotskala Spraytørringsanlæg. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Pilot scale spray dryer. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Gruppens fokus er at opnå en dybere mekanistisk, primært fysisk og kemisk, forståelse af fødevareproduktion. Det understøttes af matematisk modellering og anvendelse af avancerede metoder til overvågning af fødevareproduktionssystemer - lige fra enkelte enhedsoperationer til drift af komplekse produktionslinjer og distributionssystemer.

Gruppens mål er at udvikle ny, banebrydende viden om principper for industriel fødevareproduktion og etablering af ny teknologi på området. Forskningen vil gøre det muligt for fødevareproducenter at producere og distribuere sund, sikker og ressourcemæssigt omkostningseffektive fødevarer af høj kvalitet med minimalt spild. Det arbejde er afgørende for at opfylde de stigende krav til fødevareforsyningen fra verdens hastigt voksende befolkning og den verdensomspændende urbanisering.