Molekylær- og reproduktionsteknologi

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi forsker i, hvordan menneskers udsættelse for kemiske stoffer fra fødevarer og miljø kan påvirke reproduktionssystemets udvikling. Målet er at beskytte menneskers sundhed ved at forbedre testmetoder til brug i kemisk risikovurdering.

Gruppens forskning har til formål at forbedre metoder til risikovurdering af kemikalier og blandinger af kemikalier og derved bidrage til en sundere og mere bæredygtig fremtid.

Vi har mange års erfaring med at undersøge, hvordan udsættelse for miljøfremmede stoffer under fosterets udvikling kan skade reproduktionssystemets udvikling.

Vores forskerteam anvender en bred palet af metoder - herunder in vivo rottestudier, in vitro cellebaserede eksperimenter og in silico computerbaseret modellering - med henblik på at udvikle nye og forbedrede strategier for risikovurdering.

Forskningen har særligt fokus på hormonforstyrrende stoffer og deres indvirkning på reproduktionssystemet, nervesystemets udvikling og forstyrrelser af stofskiftet.

Vores specifikke mål er at:

  • udvikle redskaber til risikovurdering af cocktail-effekter af kemikalier
  • videreudvikle metoder til risikovurdering ved hjælp af studier af hormonforstyrrende og reproduktionsskadelige effekter af kemikalier
  • opnå mekanistisk forståelse for sundhedsskadelige effekter på eksempelvis forstyrrelser af thyroideahormonsystemet, ændringer af æggestokkenes follikelreserver og påvirkning af mandlig reproduktion
  • anvende den opnåede mekanistiske forståelse til udvikling af nye in vitro og in silico metoder til at forudsige skadevirkninger af kemiske stoffer
  • udvikle fysiologisk baserede kinetiske modeller for eksponering in utero og validere disse ved hjælp af rottestudier

Kontakt

Terje Svingen
Forskningsgruppeleder, Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 80

Følg instituttet på:

    
https://www.food.dtu.dk/forskning/molekylaer-og-reproduktionstoksikologi
17 JANUAR 2021