Molekylær- og Reproduktionstoksikologi

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi undersøger, hvordan miljøkemikalier kan forstyrre den normale udvikling og dermed være årsag til sygdom. Gruppen har et særligt fokus er på hormonforstyrrende stoffer, og hvordan eksponering for disse i fostertilstanden kan forårsage reproduktive eller kognitive lidelser. Den overordnede ambition er, at beskytte menneskers sundhed ved at forbedre de kemiske testmetoder og risikovurdering.

DK: Immunofarvet snit af rotte testikkel. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Immunostained section of rat testicle. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Miljøkemikalier med hormonforstyrrende egenskaber kan være skadelige for den normale udvikling og føre til en lang række sygdomme senere i livet. Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi udfører forskning for at undersøge, hvordan disse kemikalier forstyrrer udviklingen på det molekylære niveau. Forskningen er rettet mod at kortlægge, hvordan ændringer af kønshormoners signalveje kan føre til reproduktionsforstyrrelser såvel som de konsekvenser, forstyrrelser i skjoldbruskkirtelhormonsystemet har for hjernens udvikling.

Forskningsgruppen behersker en bred vifte af metoder, fra cellebaserede metoder og organkulturer til eksperimentelle dyrestudier. Denne unikke tilgang gør det muligt både at definere de skadelige effekter, der kan opstå ved tidlig eksponering for hormonforstyrrende stoffer, samt at beskrive, hvordan disse effekter udvikler sig. Målet med forskningen er at afdække, hvordan enkelte kemikalier bidrager til sygdom, men også at afdække effekter af mere komplekse kemiske blandinger, der er mere repræsentative for, hvad mennesker bliver udsat for.

Ud over det grundlæggende forskningsportefølje bidrager gruppen til international metodeudvikling samt til forbedring af internationale standarder for kemikalietestning og risikovurdering. Gruppens medarbejdere er både involveret i regulatorisk toksikologi på internationalt niveau (EU og OECD), ligesom gruppen yder ekspertrådgivning til danske myndigheder (Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen).

Kontakt

Terje Svingen

Terje Svingen Professor, forskningsgruppeleder Mobil: 93518880