Celletoksikologi

Celletoksikologi-teamet har til formål at udvikle nye og forbedrede strategier til risikovurdering af kemikalier og kemiske blandinger. Forskningen fokuserer på udvikling og brug af nye metoder til at identificere skadelige virkninger af miljøkemikalier - og blandinger heraf - på menneskers sundhed.

DK: Tidligt foster genereret ud fra stamceller i en petriskål. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Early embryo generated from stem cells in a petri dish. Photo: DTU National Food Institute

I celletoksikologi-teamet er det en kerneaktivitet at udvikle nye og forbedrede, dyrefrie strategier til risikovurdering af kemiske blandinger. Teamet koordinerer Green Deal Horizon 2020-projektet PANORAMIX, hvor fokus er på at skabe en ny videnskabelig metode til at identificere og kvantificere risikoen ved eksponering for kemiske blandinger fra vand og fødevarer og i menneskekroppen. Det overordnede mål er at forbedre den fremtidige regulering af kemikalier for bedre beskyttelse af menneskets sundhed.

I udviklingen af nye metoder til at forudsige farer og/eller risiko for menneskers kemikalieeksponering fokuserer teamet på:

  • Udvikling af humant-inducerede såkaldte pluripotente stamcelle assays til at forudsige embryonal toksicitet og udviklingstoksicitet af enkelte kemikalier og blandinger
  • Evaluering af enkelte kemikalier og blandinger for deres hormonforstyrrende virkninger in vitro
  • Udvikling af en integreret tilgang til test og vurdering (IATA) for anti-androgene effekter (en del af PARC-programmet)
  • Risikovurdering af kemikalieblandinger ved hjælp af in vitro data og eksponeringsdata fra mennesker med fokus på reproduktionstoksicitet
  • Risikovurdering af blandinger af fluorerede forbindelser, PFAS.

Derudover yder celletoksikologi-teamet ekspertrådgivning til myndighederne om de sundhedsrisici, som PFAS-eksponering medfører.