Bioaktive Stoffer - Analyse og Anvendelse

Forskningsgruppen for Bioaktive Stoffer - Analyse og Anvendelse producerer viden, der kan forbedre spisekvaliteten og oxidationsstabilitet af fødevarer, samt øge befolkningens indtag af sunde fødevarer, som er rige på vitaminer, sunde fedtstoffer og proteiner. Gruppens forskning bliver også brugt til at udvikle ingredienser fra hidtil uudnyttede ressourcer.

DK: Blæretang. Foto: Colourbox | EN: Bladderwrack. Photo: Colourbox

Gruppens ambition er at opnå viden og udvikle teknologier og processer, der kan medvirke til at:

  • forbedre spisekvalitet og oxidationsstabilitet af fødevarer
  • øge befolkningens indtag af sunde fødevarer, som er rige på vitaminer, sunde fedtstoffer og proteiner/peptider.  

Disse mål skal opnås ved at frembringe ny banebrydende viden om henholdsvis vitaminers biologiske aktivitet og de bagvedliggende mekanismer for protein- og lipidoxidation i fødevarer, samt ved at udvikle nye strategier til at optimere vitaminer, fedtstoffer og proteiners holdbarhed og spisekvalitet i fødevarer.

Gruppen vil også optimere indholdet af bioaktive stoffer i algebiomasse samt udvikle innovative teknologier, som kan sikre udnyttelse af nye ressourcer, især fra fiskeindustriens restprodukter og fra tang og mikroalger. Disse teknologier omfatter høst, ekstraktion, opkoncentrering og fraktionering af bioaktive stoffer, som blandt andet kan anvendes i fødevare-, foder-, og hudplejeindustrien.

Kontakt

Charlotte Jacobsen

Charlotte Jacobsen Professor, forskningsgruppeleder Mobil: 23279075