Global Kapacitetsopbygning

Forskningsgruppen for Global Kapacitetsopbygning arbejder på at opbygge kapaciteten og højne kvaliteten af den globale overvågning af antibiotikaresistens.

DK: Agarplade. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN:  Agar plate. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Gruppen arbejder på at udvikle og implementere metoder og vejledninger, der kan understøtte kapacitetsopbygningen af den globale overvågning af antibiotikaresistens samt højne kvaliteten af overvågningsdata. Det sker i samarbejde med EU, WHO, og FAO, som DTU Fødevareinstituttet er referencelaboratorium for på antibiotikaresistensområdet.

Forskningsgruppen har et særligt fokus på at udvikle og implementere ringtests til validering af fæno- og genotypiske antibiotikaresistensdata. Yderligere bidrager gruppen med aktiviteter, der understøtter kvaliteten af den globale overvågning af antibiotikaresistens.

På følgende områder bidrager gruppen til den globale overvågning af antibiotikaresistens:

  • Sikrer adgang til korrekte detektionsmetoder og vejledninger af høj kvalitet, som understøtter kvaliteten af antibiotikaresistensdata;
  • Bidrager med videnskabelig og teknisk bistand til nationale reference laboratorier globalt;
  • Bidrager med videnskabelig og teknisk bistand til internationale organisationer;
  • Udvikler og vedligeholder referencemateriale og andre ressourcer.

Kontakt