Den Europæiske Fødevareautoritet EFSA

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, blev oprettet i 2002 på baggrund af en række fødevareskandaler ikke mindst udbruddet af kogalskab i England og den belgiske dioxinkrise. Under disse fødevareskandaler stod det klart, at ansvaret for risikovurderingen ikke kunne eller måtte blandes sammen med ansvaret for håndteringen af skandalerne.

EFSA blev på det grundlag oprettet med EU Parlamentets og Rådets lov nr. 178/2002, som en selvstændig institution. Det er EU, der finansierer EFSA, men institutionen arbejder og fungerer helt uafhængigt af EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EUs medlemsstater.

DTU Fødevareinstituttet er samarbejdscenter for EFSA i Danmark og institutdirektør Christine Nellemann er den danske repræsentant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum.

EFSAs primære opgave er at levere forskningsbaserede risikovurderinger som fagligt grundlag for den europæiske regulering og styring af fødevareområdet. EFSAs mandat omfatter fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, dyresundhed og -velfærd, plantebeskyttelse og -sundhed. Det er EFSAs opgave at levere objektiv uafhængig forskningsbaseret rådgivning og klar kommunikation, der bygger på en opdateret viden og de nyeste forskningsresultater.

Læs mere om:

EFSA's organisation og struktur
EFSA's bestyrelse