Rådgivning

DTU Fødevareinstituttet leverer forskningsbaseret rådgivning baseret på ny og eksisterende forskning til både nationale og internationale myndigheder.

Rådgivningen omfatter løbende sagsbehandling, risikovurdering, besvarelse af spørgsmål til ministre, bidrag til national og international lovgivning, herunder bekendtgørelser og vejledninger, samt bidrag til handlingsplaner og strategier. Alt det nævnte både i forbindelse med akutte opgaver og længerevarende indsatser.

I Danmark rådgiver DTU Fødevareinstituttet især Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen inden for følgende områder:

Primært til Fødevarestyrelsen:

  • Kemisk fødevaresikkerhed, herunder sundheds- og risikovurderinger af kemiske forbindelser i fødevarer og foderstoffer
  • Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, herunder zoonoser og antibiotikaresistens
  • Ernæring, herunder kostundersøgelser, ernæringsrådgivning og ernæringsmæssige sundheds- og risikovurderinger
  • Fødevarekvalitet, herunder sundhedsanprisninger, sensorik, sporbarhed og holdbarhed af fødevarer

Primært til Miljøstyrelsen:

  • Toksikologi
  • Toksikologiske testmetoder
  • (Q)SAR, modeller til forudsigelse af sammenhænge mellem kemiske stoffers strukturer og aktivitet
  • Fare- og risikovurderinger af kemiske stoffer, bekæmpelsesmidler og gmo