Deltagelse i internationale ekspertgrupper og paneler

DTU Fødevareinstituttet er repræsenteret i en lang række internationale organisationers ekspertgrupper, paneler, udvalg og arbejdsgrupper og er desuden internationalt referencelaboratorium på en række centrale områder.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA yder videnskabelig rådgivning om fødevarerelaterede risici til EU og medlemslandene. Rådgivningen bidrager til udformning af europæiske love, regler og politikker og hjælper således med at beskytte forbrugerne mod risici i fødevarekæden. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er finansieret af EU, men opererer uafhængigt af de europæiske lovgivnings- og forvaltningsinstitutioner og EU’s medlemslande. 

Deltagelse i EFSA paneler
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Annette Petersen
Deltagelse i EFSA netværk (inkl. undergrupper)
Communication Expert Network CEN Heidi Kornholt
Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA)
BIOCONTAM
Marianne Sandberg/
alt.Tine Hald
Scientific Network on Zoonoses Data Collection DATA Brian Lassen
Scientific Network on Zoonoses Data Collection - subgroup on
AMR data DATA
Ana Sofia Ribeiro Duarte
Chemical Monitoring Data Network Daniel Bernado Garcia
Jorgensen
/alt.Annette Petersen
Scientific Network on Food Consumption Data DATA
Ellen Trolle/alt.Sisse Fagt
Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues Data
Collection (RVMP) DATA
Daniel Bernado Garcia
Jorgensen
/alt.Annette Petersen
Scientific Network for Food Ingredients and Packaging - FCM
Bina Bhattarai/
alt.Pelle Thonning Olesen
Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) GMO
Radhakrishna Shetty
Scientific Network on Emerging Risks Exchange EREN Nao Takeuchi-Storm /
alt. Kirsten Pilegaard /
Anne Mette Zenner Boisen 
Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed SCER
Katrin Löschner /alt.Jens Jørgen Sloth
Deltagelse i EFSA's tværgående arbejdsgrupper
Working Group on Compendium of Botanicals
Kirsten Pilegaard
Working Group on substances other than vitamins and minerals
(Art. 8(2) of Regulation (EC) No 1925/2006)
Kirsten Pilegaard
 
Deltagelse i EFSA arbejdsgrupper
NUTRINovel Foods 2018-2021 NUTRI
Morten Poulsen
 Working group on RBA Guidance update Morten Poulsen
Working Group on “Request for EFSA technical and scientific
support to collect and analyse antimicrobial resistance (AMR)
data of bacteria isolated from aquaculture animals"
Rene Hendriksen
EFSA Advisory Forum og Focal Point
Advisory Forum Dorte Lau Baggesen
Focal Point
Vibe Meister Beltoft

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er en sammenslutning, der samler de nationale standardiseringsorganer i 34 europæiske lande. Samarbejderne herunder er tillige et samarbejde med Dansk Standard (DS).

CEN TC275 WG10 (Foodstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS Jens Jørgen Sloth
CEN TC327 WG4 (Animal feedingstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS
Jens Jørgen Sloth
Standardisering CEN, DS
Mette Erecius Poulsen
CEN TC352 WG4 (Manufactured nano-objects in food additives) CEN, DS Katrin Löschner

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)

Working Group on the ISO Standard on AMR typing using WGS data ISO/TC 34/SC 9
Rene Hendriksen

Den Europæiske Union (EU) 

DTU Fødevareintituttet deltager i følgende ekspertgrupper:

Focal point: European Center for Disease Control ECDC
Rene Hendriksen
European Union Reference Laboratory (EURL)  WG for NGS og ISO/TC 034/SC 09/WG 25
"Whole-genome sequencing for typing and genomic characterization" EURL
Rene Hendriksen
EURL for AMR in food, feed and animal health (Director) Rene Hendriksen
EURL WG on Next Generation Sequencing
Rene Hendriksen
ECHA BPC wg tox on hazard assessment of biocidal active substances and risk assessment of biocidal products.
Max Hansen
ECHA BPC Ad hoc Working Group on the Assessment of Residue Transfer to Food ECHA
Max Hansen
eWorking Group on the Cumulative Risk Assessment of Pesticide Residues EU, PAFF
Bodil Hamborg Jensen

Instituttet bidrager desuden som EU-referencelaboratorium på en række centrale områder: pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF), procesforureninger i fødevarer (EURL-PC), metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN) og antibiotikaresistens (EURL-AR).

Find mere information på referencelaboratoriernes websites:

Læs mere om  instituttets rolle i EU's referencelaboratorier.

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen WHO

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) er et specialiseret agentur for De Forenede Nationer, (FN) der arbejder på at eliminere sult, opnå fødevareforsyningssikkerhed for alle og sørge for, at folk har regelmæssig adgang til tilstrækkelige højkvalitets fødevarer til at leve et aktivt og sundt liv. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

CCPR, Codex Committee on Pesticide Residues FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Reference Center for AMR (Director) Rene Hendriksen

  Norden - Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

  Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

  Working group for the Nordic Nutrition Recommendations 2020 Nordisk Ministerråd
  Ellen TrolleRikke Andersen
  NMKL – Nordic-Baltic Committee on Food Analysis (President)
  Grethe Hylding

  Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

  Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har til formål at fremme politikker, som vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd hos mennesker verden over.

  Gruppe under OECD’s Test guideline program og OECD’s Working Party on Hazard Assessment (WPHA).
  OECD Test Guidelines programme Thyroid Disruption Methods Expert Group Anne Kjerstine Rosenmai
  OECD Test Guidelines programme Expert Group on genotoxicity TGs Anne Mette Zenner Boisen
  OECD Test Guidelines programme Expert Group on genotoxicity TGs Anoop Kumar Sharma
  WPHA OECD QSAR Toolbox Management Group Eva Bay Wedebye
  WPHA QMRF (QSAR Model Reporting Format) project Eva Bay Wedebye
  OECD Test Guidelines programme Thyroid Disruption Methods Expert Group Louise  Ramhøj 
  OECD Test Guidelines programme Thyroid Disruption Methods Expert Group Marta Axelstad Petersen
  WPHA OECD QSAR Toolbox Management Group Nikolai G. Nikolov
  WPHA QMRF (QSAR Model Reporting Format) project Nikolai G. Nikolov
  OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and
  Assessment (EDTA) of the Test Guidelines Programme - EDTA-AG
  Sofie Christiansen
  OECD QSAR Toolbox Management Group Nikolai G. Nikolov
  OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing
  and Assessment (EDTA) of the Test Guidelines Programme - EDTA-AG
  Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme National coordinator for OECD test guideline
  programme and EU Test Methods concerning humane effects – WNT
  Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme Expert Group on Reproductive and Developmental
  Toxicity - EG repro dev
  Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme Revision of GD 34 Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Emerging Science in
  Chemicals Assessment (ESCA)
  Terje Svingen

  Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

  Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

  WHO Foodborne Disease Epidemiology Reference Group (FERG) WHO Tine Hald
  Focal Point: International Network of Food Safety Authorities (INFOSAN) WHO
  Rene Hendriksen
  WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics WHO
  Rene Hendriksen
  WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)
  Rene Hendriksen
  WHO International Pathogen Surveillance Network
  Rene Hendriksen
  Chair of WHO Tricycle WP 4 (Molecular biology) of the joint WHO, FAO
  and the World Organisation for Animal Health (OIE) programme
  Rene Hendriksen
   Member of the WHO AMR Multi-Stakeholder Partnership platform for
  Research and Academic organizations cluster
  Rene Hendriksen
   Co-lead of WHO AMR Multi-Stakeholder Partnership Platform - Action Group
  on “Integrated AMR Surveillance across One Health Sectors in West Africa, Asia and Caribbean”
  Rene Hendriksen
  Appointment to the Quadripartite Technical Group on Antimicrobial
  Resistance and Use Integrated Surveillance (QTG-AIS) 
  Rene Hendriksen
   WP 3 chair of the Quadripartite Technical Group on Antimicrobial Resistance a
  nd Use Integrated Surveillance (QTG-AIS)
  Rene Hendriksen

  Andre Internationale Organisationer

  IAEA: Chief Scientific Investigator for Agreement No. 27020 concerning Research Project:
  “Provision of Technical Advisor Service Within AMR to Public Health Laboratories”
  Rene Hendriksen
  PHA4GE: Member of the  Infrastructure working group and platforms
  Rene Hendriksen
   UK CIAG international interactions advisory group: PATH-SAFE project Rene Hendriksen