Deltagelse i internationale ekspertgrupper og paneler

DTU Fødevareinstituttet er repræsenteret i en lang række internationale organisationers ekspertgrupper, paneler, udvalg og arbejdsgrupper og er desuden internationalt referencelaboratorium på en række centrale områder.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA yder videnskabelig rådgivning om fødevarerelaterede risici til EU og medlemslandene. Rådgivningen bidrager til udformning af europæiske love, regler og politikker og hjælper således med at beskytte forbrugerne mod risici i fødevarekæden. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er finansieret af EU, men opererer uafhængigt af de europæiske lovgivnings- og forvaltningsinstitutioner og EU’s medlemslande. 

Deltagelse i EFSA paneler
Vice-chair: EFSA Scientific Committee SC Susanne Hougaard Bennekou
Panel on Biological Hazards BIOHAZ Maarten Nauta
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Annette Petersen
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Elsa Ebbesen Nielsen
Hearing expert: Questions about flavourings under the Panel on Food Additives and Flavourings FAF
Karin Nørby
Hearing expert: Questions about flavourings under the Panel on Food Additives and Flavourings FAF
Vibe Beltoft
Deltagelse i EFSA netværk
Communication Expert Network CEN   Heidi Kornholt
Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA) BIOCONTAM Johanne Ellis-Iversen/alt. Tine Hald
Scientific Network on Zoonoses Data Collection DATA Birgitte Helwigh/alt. Helle Korsgaard
Scientific Network on Zoonoses Data Collection - subgroup on AMR data DATA Helle Korsgaard/alt. Birgitte Helwigh
Scientific Network on Chemical Occurrence Data DATA Pernille Bjørn Petersen/alt. Annette Petersen
Scientific Network on Food Consumption Data DATA
Ellen Trolle/alt. Sisse Fagt
Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues Data Collection (RVMP) DATA
Pernille Bjørn Petersen/alt. Annette Petersen
Scientific Network for Food Ingredients and Packaging - subgroup on food contact materials FIP
Gitte Alsing Pedersen/alt. Pelle Thonning Olesen
Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) GMO
Jan W. Pedersen 
Scientific Network on Emerging Risks Exchange  (EREN) EREN Helle Korsgaard/alt. Gitte Alsing Pedersen
Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed SCER
Katrin Loeschner/alt. Jens Jørgen Sloth
Scientific Network on Pesticide Monitoring (MRL) (MS contact points) PRAS
Pernille Bjørn Petersen/alt. Annette Petersen
Deltagelse i EFSA arbejdsgrupper om "Biological hazards"
BIOCONTAM BIOHAZ WG on Salmonella controls in poultry flocks (EFSA-Q-2017-00692) BIOCONTAM  Tine Hald
BIOCONTAM BIOHAZ WG on hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations (HACCP) EFSA-Q-2017-00565 BIOCONTAM
Annette Petersen
BIOCONTAM BIOHAZ WG on STEC pathogenicity and public health risk_Q-2018-00293 BIOCONTAM
Sara Pires
BIOCONTAM BIOHAZ WG on STEC pathogenicity and public health risk_Q-2018-00293 BIOCONTAM
Maarten Nauta
BIOCONTAM EFSA WG on technical specifications on the harmonised monitoring and reporting of antimicrobial resistance (AMR) in zoonotic and indicator bacteria transmitted through food (EFSA-Q-2018-00051) BIOCONTAM
Rene Hendriksen
BIOCONTAM BIOHAZ WG on update and review of control options for Campylobacter in broilers at primary production BIOCONTAM
Johanne Ellis-Iversen
BIOCONTAM BIOHAZ WG on Update on Campylobacter control options (EFSA-Q-2018-00676) BIOCONTAM
Maarten Nauta
Hearing expert: BIOCONTAM WG on Technical support to collect and analyse whole genome sequencing (WGS) data in the joint ECDC-EFSA molecular typing database (Q- EFSA-Q-2017-00397) BIOCONTAM
Ole Lund
 BIOCONTAM The application and use of next generation sequencing for risk assessment of foodborne microorganisms Ana Sofia Ribeiro Duarte
Deltagelse i EFSA arbejdsgrupper om "Chemical contaminants"
WG aflatoxins in food CONTAM  Annette Petersen
Chlorinated paraffins in food and feed BIOCONTAM
Elsa Ebbesen Nielsen
WG on quinolizidine alkaloids CONTAM
Annette Petersen
Deltagelse i EFSA's tværgående arbejdsgrupper
SCER Chemical Mixtures SCER  Susanne Hougaard Bennekou 
SCER Compendium of botanicals V3 SCER
Kirsten Pilegaard
SCER WG Genotoxicity (2018-2021) SCER
Elsa Ebbesen Nielsen
SCER WG uncertainty SCER Maarten Nauta
Deltagelse i EFSA's øvrige arbejdsgrupper
NUTRI Novel Foods 2018-2021 NUTRI
Morten Poulsen
Cumulative risk assessment of pesticides PRAS
Susanne Hougaard Bennekou
Crouping of pesticides for Cumulative risk assessment PRAS
Susanne Hougaard Bennekou
Deltagelse i EFSA andet
Advisory Forum: EFSA  Flemming Bager/alt. Christine Nellemann
Focal Point: EFSA
Birgitte Helwigh

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er en sammenslutning, der samler de nationale standardiseringsorganer i 34 europæiske lande. Samarbejderne herunder er tillige et samarbejde med Dansk Standard (DS).

CEN TC275 WG10 (Foodstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS Jens Jørgen Sloth 
CEN TC327 WG4 (Animal feedingstuffs - Heavy metals, trace elements and minerals) CEN, DS
Jens Jørgen Sloth
Standardisering CEN, DS
Mette Erecius Poulsen
CEN TC275 WG9 Vitamins and carotenoids CEN, DS

Jette Jakobsen

ISO/TC 34/WG 14 "Vitamins, carotenoids and other nutrients ISO, DS Jette Jakobsen

Den Europæiske Union (EU) 

DTU Fødevareintituttet deltager i følgende ekspertgrupper:

Focal point: European Center for Disease Control (ECDC) ECD
Rene Hendriksen
Joint interagency report on consumption and resistance of antimicrobials EU - ECDC
Frank Møller Aarestrup
EU surveillance of veterinary antimicrobial consumption EU - EMA
Frank Møller Aarestrup
EUCAST subcommittee MIC wild type distributions and ECOFFs ESCMID/ECDC/National breakpoint committees
Rene Hendriksen
EU EURLs WG for NGS og ISO/TC 034/SC 09/WG 25 "Whole-genome sequencing for typing and genomic characterization" EURL
Rene Hendriksen
ECHA BPC Ad hoc Working Group on the Assessment of Residue Transfer to Food ECHA
Max Hansen
Working Group on the Cumulative Risk Assessment of Pesticide Residues EU, PAFF
Bodil Hamborg Jensen
EUCAST subcommittee -  MIC wild type distributions and ECOFFs - ESCMID/ECDC/National breakpoint committees Valeria Bortolaia 

Instituttet bidrager desuden som EU-referencelaboratorium på en række centrale områder: pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF), procesforureninger i fødevarer (EURL-PC), metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN) og antibiotikaresistens (EURL-AR).

Find mere information på referencelaboratoriernes websites:

Læs mere om  instituttets rolle i EU's referencelaboratorier.

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen WHO

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) er et specialiseret agentur for De Forenede Nationer, (FN) der arbejder på at eliminere sult, opnå fødevareforsyningssikkerhed for alle og sørge for, at folk har regelmæssig adgang til tilstrækkelige højkvalitets fødevarer til at leve et aktivt og sundt liv. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

FAO/WHO Expert Meetings on Foodborne Antimicrobial Resistance (AMR) Roster of Experts FAO/WHO
Johanne Ellis-Iversen
CCPR: electronic Working Group on revisiting the IESTI FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
CCPR, Codex Committee on Pesticide Residues FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen

Norden - Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Working group for the Nordic Nutrition Recommendations 2020 Nordisk Ministerråd
Ellen Trolle 
Nordic Committee on Food Analysis NMKL
Jette Jakobsen

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har til formål at fremme politikker, som vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd hos mennesker verden over.

OECD Test Guidelines programme OECD Task Force for the Safety of Novel Foods and Feeds  Jan W. Pedersen
 OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics - EAGMST Anne Marie Vinggaard
 OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics - EAGMST Julie Boberg
 OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and Assessment (EDTA) of the Test Guidelines Programme - EDTA-AG Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme National coordinator for OECD test guideline programme and EU Test Methods concerning humane effects - WNT Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme Expert Group on Reproductive and Developmental Toxicity - EG repro dev Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme Expert Group on Non-Genotoxic Carcinogenicity - EG on NGTxC Anoop Kumar Sharma
 OECD Test Guidelines programme VMG-non animal test guideline - VMG-NA Anne Marie Vinggaard
 OECD Test Guidelines programme VMG-non animal test guideline - VMG-NA Camilla Taxvig
 OECD expert group for establishment of pig-a Test Guideline Anoop Kumar Sharma
 OECD QSAR Toolbox Management Group Nikolai G. Nikolov 
 OECD QSAR Toolbox Management Group Eva Bay Wedebye
 OECD Expert Group on Defined Approaches for Skin Sensitisation Nikolai G. Nikolov 
 OECD Expert Group on Defined Approaches for Skin Sensitisation Eva Bay Wedebye

Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) WHO  Rene Hendriksen
WHO Foodborne Disease Epidemiology Reference Group (FERG) WHO
Tine Hald
WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) WHO
Rene Hendriksen
Focal Point: International Network of Food Safety Authorities (INFOSAN) WHO
Rene Hendriksen
WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics WHO
Rene Hendriksen
https://www.food.dtu.dk/raadgivning/deltagelse-i-internationale-ekspertgrupper-og-paneler
8 APRIL 2020