Deltagelse i internationale ekspertgrupper og paneler

DTU Fødevareinstituttet er repræsenteret i en lang række internationale organisationers ekspertgrupper, paneler, udvalg og arbejdsgrupper og er desuden internationalt referencelaboratorium på en række centrale områder.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA yder videnskabelig rådgivning om fødevarerelaterede risici til EU og medlemslandene. Rådgivningen bidrager til udformning af europæiske love, regler og politikker og hjælper således med at beskytte forbrugerne mod risici i fødevarekæden. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er finansieret af EU, men opererer uafhængigt af de europæiske lovgivnings- og forvaltningsinstitutioner og EU’s medlemslande. 

Deltagelse i EFSA paneler
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Annette Petersen
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Elsa Ebbesen Nielsen
Hearing expert: Questions about flavourings under the Panel on Food Additives and Flavourings FAF
Karin Nørby
Deltagelse i EFSA netværk (inkl. undergrupper)
Communication Expert Network CEN Heidi Kornholt
Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA) BIOCONTAM Marianne Sandberg/alt.Tine Hald
Scientific Network on Zoonoses Data Collection DATA Abbey Olsen
Scientific Network on Zoonoses Data Collection - subgroup on AMR data DATA Ana Sofia Ribeiro Duarte
Chemical Monitoring Data Network Daniel Bernado Garcia Jorgensen/alt.Annette Petersen
Scientific Network on Food Consumption Data DATA
Ellen Trolle/alt.Sisse Fagt
Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues Data Collection (RVMP) DATA
Daniel Bernado Garcia Jorgensen/alt.Annette Petersen
Scientific Network for Food Ingredients and Packaging - subgroup on food contact materials FIP
Gitte Alsing Pedersen/alt.Pelle Thonning Olesen
Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) GMO
Jan W. Pedersen
Scientific Network on Emerging Risks Exchange EREN Gitte Alsing Pedersen
Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed SCER
Katrin Loeschner/alt.Jens Jørgen Sloth
Deltagelse i EFSA's tværgående arbejdsgrupper
SCER WG Compendium of botanicals V3
Kirsten Pilegaard
SC Cross-Cutting WG Genotoxicity
Elsa Ebbesen Nielsen
 
Deltagelse i EFSA arbejdsgruppe om 'Nutrition'
NUTRINovel Foods 2018-2021 NUTRI
Morten Poulsen
EFSA Advisory Forum og Focal Point
Advisory Forum: EFSA Christine Nellemann
Focal Point: EFSA
Vibe Meister Beltoft

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er en sammenslutning, der samler de nationale standardiseringsorganer i 34 europæiske lande. Samarbejderne herunder er tillige et samarbejde med Dansk Standard (DS).

CEN TC275 WG10 (Foodstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS Jens Jørgen Sloth
CEN TC327 WG4 (Animal feedingstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS
Jens Jørgen Sloth
Standardisering CEN, DS
Mette Erecius Poulsen
CEN TC275 WG9 Vitamins and carotenoids CEN, DS

Jette Jakobsen

ISO/TC 34/WG 14 "Vitamins, carotenoids and other nutrients ISO, DS Jette Jakobsen
CEN TC352 WG4 (Manufactured nano-objects in food additives) CEN, DS Katrin Loeschner

Den Europæiske Union (EU) 

DTU Fødevareintituttet deltager i følgende ekspertgrupper:

Focal point: European Center for Disease Control ECDC
Rene Hendriksen
Joint interagency report on consumption and resistance of antimicrobials EU - ECDC
Frank Møller Aarestrup
European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) (European Medicine Agency - (EMA))
Frank Møller Aarestrup
EUCAST subcommittee MIC wild-type distributions and ECOFFs ESCMID/ECDC/National breakpoint committees
Rene Hendriksen
EU EURLs WG for NGS og ISO/TC 034/SC 09/WG 25 "Whole-genome sequencing for typing and genomic characterization" EURL
Rene Hendriksen
ECHA BPC Ad hoc Working Group on the Assessment of Residue Transfer to Food ECHA
Max Hansen
eWorking Group on the Cumulative Risk Assessment of Pesticide Residues EU, PAFF
Bodil Hamborg Jensen
European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) (European Medicine Agency (EMA)) Rene Hendriksen
EU reference laboratory for AMR Rene Hendriksen

Instituttet bidrager desuden som EU-referencelaboratorium på en række centrale områder: pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF), procesforureninger i fødevarer (EURL-PC), metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN) og antibiotikaresistens (EURL-AR).

Find mere information på referencelaboratoriernes websites:

Læs mere om  instituttets rolle i EU's referencelaboratorier.

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen WHO

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) er et specialiseret agentur for De Forenede Nationer, (FN) der arbejder på at eliminere sult, opnå fødevareforsyningssikkerhed for alle og sørge for, at folk har regelmæssig adgang til tilstrækkelige højkvalitets fødevarer til at leve et aktivt og sundt liv. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

CCPR: electronic Working Group on revisiting the IESTI FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
CCPR, Codex Committee on Pesticide Residues FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
FAO reference laboratory for AMR Rene Hendriksen

  Norden - Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

  Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

  Working group for the Nordic Nutrition Recommendations 2020 Nordisk Ministerråd
  Ellen Trolle
  Nordic Committee on Food Analysis NMKL
  Jette Jakobsen,Grethe Hylding,Rikke Andersen

  Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

  Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har til formål at fremme politikker, som vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd hos mennesker verden over.

  Gruppe under OECD Test guideline programmet Person
  OECD Test Guidelines programme VMG-non animal test guideline - VMG-NA Anne Kjerstine Rosenmai
  OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics – EAGMST Anne Marie Vinggaard
  OECD Test Guidelines programme Expert Group on Non-Genotoxic Carcinogenicity - EG on NGTxC Anoop Kumar Sharma
  OECD expert group for establishment of pig-a Test Guideline Anoop Kumar Sharma
  Expert Group on the development of a DRP on the miniaturised versions of the Ames test Anoop Kumar Sharma
  OECD QSAR Toolbox Management Group Eva Bay Wedebye
  OECD Expert Group on Defined Approaches for Skin Sensitisation Eva Bay Wedebye
  OECD Expert group on skin sensitization Eva Bay Wedebye
  QSAR Assessment Framework Project Eva Bay Wedebye
  OECD Test Guidelines programme OECD Task Force for the Safety of Novel Foods and Feeds Jan W. Pedersen
  OECD Expert group on skin sensitization Jeppe Madura Larsen
  OECD QSAR Toolbox Management Group Nikolai G. Nikolov
  OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and Assessment (EDTA) of the Test Guidelines Programme - EDTA-AG Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme National coordinator for OECD test guideline programme and EU Test Methods concerning humane effects – WNT Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme Expert Group on Reproductive and Developmental Toxicity - EG repro dev Sofie Christiansen
  OECD EG on Development Neurotoxicity (DNT) Sofie Christiansen
  OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics – EAGMST Terje Svingen

  Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

  Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

  WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) WHO Rene Hendriksen
  WHO Foodborne Disease Epidemiology Reference Group (FERG) WHO
  Tine Hald
  WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) WHO
  Rene Hendriksen
  Focal Point: International Network of Food Safety Authorities (INFOSAN) WHO
  Rene Hendriksen
  WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics WHO
  Rene Hendriksen
  WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) Rene Hendriksen