Deltagelse i internationale ekspertgrupper og paneler

DTU Fødevareinstituttet er repræsenteret i en lang række internationale organisationers ekspertgrupper, paneler, udvalg og arbejdsgrupper og er desuden internationalt referencelaboratorium på en række centrale områder.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA yder videnskabelig rådgivning om fødevarerelaterede risici til EU og medlemslandene. Rådgivningen bidrager til udformning af europæiske love, regler og politikker og hjælper således med at beskytte forbrugerne mod risici i fødevarekæden. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er finansieret af EU, men opererer uafhængigt af de europæiske lovgivnings- og forvaltningsinstitutioner og EU’s medlemslande. 

Deltagelse i EFSA paneler
Vice-chair: EFSA Scientific Committee SC Susanne Hougaard Bennekou
Panel on Biological Hazards BIOHAZ Maarten Nauta
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Annette Petersen
Panel on Contaminants in the Food Chain CONTAM
Elsa Ebbesen Nielsen
Hearing expert: Questions about flavourings under the Panel on Food Additives and Flavourings FAF
Karin Nørby
Hearing expert: Questions about flavourings under the Panel on Food Additives and Flavourings FAF
Vibe Beltoft
Deltagelse i EFSA netværk (inkl. undergrupper)
Communication Expert Network CEN  Heidi Kornholt
Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA) BIOCONTAM Johanne Ellis-Iversen/alt. Tine Hald
Scientific Network on Zoonoses Data Collection DATA Birgitte Helwigh/alt. Channie Kahl Petersen
Scientific Network on Zoonoses Data Collection - subgroup on AMR data DATA Helle Korsgaard/alt. Birgitte Helwigh
Scientific Network on Chemical monitoring DATA Pernille Bjørn Petersen/alt. Annette Petersen
Scientific Network on Food Consumption Data DATA
Ellen Trolle/alt. Sisse Fagt
Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues Data Collection (RVMP) DATA
Pernille Bjørn Petersen/alt. Annette Petersen
Scientific Network for Food Ingredients and Packaging - subgroup on food contact materials FIP
Gitte Alsing Pedersen/alt. Pelle Thonning Olesen
Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) GMO
Jan W. Pedersen 
Scientific Network on Emerging Risks Exchange EREN Gitte Alsing Pedersen/alt. Helle Korsgaard
Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed SCER
Katrin Loeschner/alt. Jens Jørgen Sloth
Deltagelse i EFSA arbejdsgrupper om "Biological hazards"
BIOCONTAM BIOHAZ WG on update and review of control options for Campylobacter in broilers at primary production BIOCONTAM
Johanne Ellis-Iversen
Deltagelse i EFSA arbejdsgrupper om "Chemical contaminants"
Nickel in food and drinking water
Elsa Ebbesen Nielsen
Deltagelse i EFSA's tværgående arbejdsgrupper
SCER WG Chemical Mixtures   Susanne Hougaard Bennekou 
SCER WG Compendium of botanicals V3
Kirsten Pilegaard
SCER WG Genotoxicity (2018-2021) 
Elsa Ebbesen Nielsen
SCER WG uncertainty Maarten Nauta
Guidance ion appraising and integrating evidence from epidemological studies    Susanne Hougaard Bennekou
Deltagelse i EFSA's arbejdsgrupper om 'Pesticides'
Cumulative risk assessment of pesticides PRAS
Susanne Hougaard Bennekou
Developing IATA case studies on development neurotoxcity PRAS
Susanne Hougaard Bennekou
Deltagelse i EFSA arbejdsgruppe om 'Nutrition'
NUTRINovel Foods 2018-2021 NUTRI
Morten Poulsen
EFSA Advisory Forum og Focal Point
Advisory Forum: EFSA  Christine Nellemann
Focal Point: EFSA
Midlertidig: Heidi Kornholt

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er en sammenslutning, der samler de nationale standardiseringsorganer i 34 europæiske lande. Samarbejderne herunder er tillige et samarbejde med Dansk Standard (DS).

CEN TC275 WG10 (Foodstuffs - Elements and their chemical species) CEN, DS Jens Jørgen Sloth 
CEN TC327 WG4 (Animal feedingstuffs - Elements and their cheical species) CEN, DS
Jens Jørgen Sloth
Standardisering CEN, DS
Mette Erecius Poulsen
CEN TC275 WG9 Vitamins and carotenoids CEN, DS

Jette Jakobsen

ISO/TC 34/WG 14 "Vitamins, carotenoids and other nutrients ISO, DS Jette Jakobsen
CEN TC352 WG4 (Manufactured nano-objects in food additives) CEN, DS Katrin Loeschner

Den Europæiske Union (EU) 

DTU Fødevareintituttet deltager i følgende ekspertgrupper:

Focal point: European Center for Disease Control ECDC
Rene Hendriksen
Joint interagency report on consumption and resistance of antimicrobials EU - ECDC
Frank Møller Aarestrup
European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) (European Medicine Agency - (EMA))
Frank Møller Aarestrup
EUCAST subcommittee MIC wild-type distributions and ECOFFs ESCMID/ECDC/National breakpoint committees
Rene Hendriksen
EU EURLs WG for NGS og ISO/TC 034/SC 09/WG 25 "Whole-genome sequencing for typing and genomic characterization" EURL
Rene Hendriksen
ECHA BPC Ad hoc Working Group on the Assessment of Residue Transfer to Food ECHA
Max Hansen
eWorking Group on the Cumulative Risk Assessment of Pesticide Residues EU, PAFF
Bodil Hamborg Jensen
 European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) (European Medicine Agency (EMA)) Rene Hendriksen
 EU reference laboratory for AMR Rene Hendriksen

Instituttet bidrager desuden som EU-referencelaboratorium på en række centrale områder: pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF), procesforureninger i fødevarer (EURL-PC), metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN) og antibiotikaresistens (EURL-AR).

Find mere information på referencelaboratoriernes websites:

Læs mere om  instituttets rolle i EU's referencelaboratorier.

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen WHO

Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) er et specialiseret agentur for De Forenede Nationer, (FN) der arbejder på at eliminere sult, opnå fødevareforsyningssikkerhed for alle og sørge for, at folk har regelmæssig adgang til tilstrækkelige højkvalitets fødevarer til at leve et aktivt og sundt liv. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

FAO/WHO Expert Meetings on Foodborne Antimicrobial Resistance (AMR) Roster of Experts FAO/WHO
Johanne Ellis-Iversen
CCPR: electronic Working Group on revisiting the IESTI FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
CCPR, Codex Committee on Pesticide Residues FAO/WHO
Bodil Hamborg Jensen
 FAO reference laboratory for AMR  Rene Hendriksen

Norden - Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Working group for the Nordic Nutrition Recommendations 2020 Nordisk Ministerråd
Ellen Trolle 
Nordic Committee on Food Analysis NMKL
Jette Jakobsen, Grethe Hylding, Rikke Andersen

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har til formål at fremme politikker, som vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd hos mennesker verden over.

OECD Test Guidelines programme OECD Task Force for the Safety of Novel Foods and Feeds  Jan W. Pedersen
 OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics - EAGMST Anne Marie Vinggaard
 OECD Test Guidelines programme Extended Advisory Group for Molecular Screening and Toxicogenomics - EAGMST Julie Boberg
 OECD Test Guidelines programme Advisory Group on Endocrine Disrupters Testing and Assessment (EDTA) of the Test Guidelines Programme - EDTA-AG Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme National coordinator for OECD test guideline programme and EU Test Methods concerning humane effects - WNT Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme Expert Group on Reproductive and Developmental Toxicity - EG repro dev Sofie Christiansen
 OECD Test Guidelines programme Expert Group on Non-Genotoxic Carcinogenicity - EG on NGTxC Anoop Kumar Sharma
 OECD Test Guidelines programme VMG-non animal test guideline - VMG-NA Anne Kjerstine Rosenmai
 OECD Test Guidelines programme VMG-non animal test guideline - VMG-NA Camilla Taxvig
 OECD expert group for establishment of pig-a Test Guideline Anoop Kumar Sharma
 OECD QSAR Toolbox Management Group Nikolai G. Nikolov 
 OECD QSAR Toolbox Management Group Eva Bay Wedebye
 OECD Expert Group on Defined Approaches for Skin Sensitisation Nikolai G. Nikolov 
 OECD Expert Group on Defined Approaches for Skin Sensitisation Eva Bay Wedebye
 OECD Expert Group Meeting on DRP on the retinoid pathway Terje Svingen
 OECD Expert Group Meeting on DRP on the retinoid pathway Sofie Christiansen
 OECD EG on Development Neurotoxicity Susanne Hougaard Bennekou
 OECD EG on Development Neurotoxicity Sofie Christiansen
 OECD EG Reproductive and Developmental toxicity Ulla Hass
 OECD EG Reproductive and Developmental toxicity Sofie Christiansen

Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.

WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) WHO  Rene Hendriksen
WHO Foodborne Disease Epidemiology Reference Group (FERG) WHO
Tine Hald
WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) WHO
Rene Hendriksen
Focal Point: International Network of Food Safety Authorities (INFOSAN) WHO
Rene Hendriksen
WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics WHO
Rene Hendriksen
WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)  Rene Hendriksen
https://www.food.dtu.dk/raadgivning/deltagelse-i-internationale-ekspertgrupper-og-paneler
20 APRIL 2021