Komité og faglige paneler

Det helt centrale led i EFSAs risikovurderinger og udmeldinger er den videnskabelige komité og de faglige paneler. Komité og paneler er sammensat af højt kvalificerede uafhængige forskere, der medvirker som eksperter inden for hver deres fagområder. De faglige paneler står for EFSAs forskningsbaserede rådgivning til EU og nationale fødevaremyndigheder. Danske eksperter deltager i seks af de faglige paneler. 

En stigende del af arbejdet vedrører sikkerhedsvurderinger af regulerede produkter, stoffer og anprisninger, der forelægges til godkendelse i EU. EFSA har på nuværende tidspunkt 10 faglige paneler:

Ud over det faglige arbejde i panelerne overvåger og analyserer EFSA oplysninger og data om biologiske farer, kemiske forureninger, fødevareforbrug og nye risici. De områder af arbejdet udføres af EFSA faglige enheder, der bliver understøttet af arbejdsgrupper og netværk.

EFSAs faglige netværk

EFSAs faglige netværk har til formål er at fremme det videnskabelige samarbejde inden for EFSAs interesseområde. For eksempel ved at medvirke til koordinering af aktiviteter, udveksling af information, udvikling og implementering af fælles projekter samt ved udveksling af ekspertise og bedste praksis. 

Netværkene består af nationalt udpegede repræsentanter for EU's medlemsstater med ekspertise på de områder, der dækkes af netværket. 

Repræsentanter for Kommissionen og andre organisationer, herunder fra lande uden for EU, med særlig ekspertise kan også inviteres til at deltage i arbejdet i netværk, der ledes af EFSA og støttes af de relevante EFSA enhed.