EFSAs rådgivende organ

EFSAs rådgivende organ, det såkaldte Advisory Forum, spiller en vigtig rolle i samarbejdet mellem EFSA og EU medlemslandene. Rådet omfatter medlemmer, der er ansvarlige for risikovurderinger på fødevareområdet, fra de nationale institutioner i medlemslandene samt Norge og Island. Repræsentanter fra Schweitz og EU-Kommissionen deltager som observatører. Afdelingschef Flemming Bager fra DTU Fødevareinstituttet er den danske repræsentant i Advisory Forum.

Advisory Forum mødes tre til fire gange årligt, hvor det medvirker til udarbejdelsen af EFSAs strategi samt gennemgår og diskuterer spørgsmål vedrørende EFSAs arbejdsprogram og prioriteringer. Endvidere rådgiver Advisory Forum om udveksling af videnskabelige data og koordinering af risikokommunikationsaktiviteter og budskaber. Advisory Forum medvirker også til adressering af stridsspørgsmål og divergerende meninger samt til nedsættelse af arbejdsgrupper til kollektivt behandling af specifikke emner.