Beredskab

DTU Fødevareinstituttet er en vigtig del af det samlede nationale fødevareberedskab. Instituttet yder bistand til de nationale myndigheder i forbindelse med akutte og/eller alvorlige hændelser med samfundsmæssig relevans. 

Instituttet opretholder et fagligt, forskningsbaseret beredskab til hurtig og effektiv løsning af akutte og aktuelle risikoproblemer inden for fødevareområdet. Det betyder, at instituttets opgaver løses i en vekselvirkning mellem regulær forskning og praktisk forberedelse af konkrete og i nogle tilfælde akutte beredskabsopgaver.

Som led i instituttets beredskabsforpligtelser driver instituttet laboratoriefaciliteter, som har kapacitet og udstyr til at kunne foretage analyser af eksempelvis forekomsten af kemiske stoffer i fødevarer.

DTU Fødevareinstituttet er også nationalt referencelaboratorium på en række områder.

Dansk Zoonosecenter i DTU Fødevareinstituttet indgår desuden i udbrudseftersporing i forbindelse med håndtering af sygdomsudbrud forårsaget af zoonoser.