Referencelaboratorier

DTU Fødevareinstituttet indgår i det nationale beredskab vedrørende fødevaresikkerhed og er nationalt og internationalt referencelaboratorium på en række centrale områder. 

Ernæring

DTU Fødevareinstituttet varetager opgaver svarende til et nationalt referencelaboratorium. Opgaverne består blandt andet af:

  • Udvikling, validering og vedligeholdelse af metoder
  • Metoderådgivning inden for vitaminer og næringsstoffer
  • Løbende opsamling af moniteringsdata inden for ernæring

Kemiskfødevaresikkerhed

DTU Fødevareinstituttet er nationalt referencelaboratorium for kemisk fødevaresikkerhed, hvilket indebærer deltagelse i aktiviteter, udvikling, validering og vedligeholdelse af metoder, opretholdelse af akkreditering, løbende opsamling af moniteringsdata samt relevant metoderådgivning inden for fødevarekontaktmaterialer, metaller og mineraler, organiske miljøforureninger og pesticider.

Internationalt fungerer DTU Fødevareinstituttet som EU referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF), procesforureninger i fødevarer (EURL-PC) og for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN).

Find mere information på referencelaboratoriernes websites:

Mikrobiologisk fødevaresikkerhed

Instituttet varetager den nationale referencelaboratoriefunktion inden for mikrobiologisk fødevaresikkerhed, hvilket for eksempel indebærer koordinering af mikrobiologiske prøver.

Internationalt fungerer DTU Fødevareinstituttet som EU referencelaboratorium for antibiotikaresistens (EURL-AR) og WHO samarbejdscenter for antibiotika resistens i fødevareoverførte patogener.

DTU Fødevareinstituttets rolle som referencelaboratorium er nærmere beskrevet på EURL-AR’s website.

Læs også om instituttets rolle som WHO samarbejdscenter og FAO referencecenter.