Fødevaresystemet i Danmark

Efter en række ændringer op gennem 90’erne og 00’erne er det nationale danske system for fødevaresikkerhed og ernæring nu landet i en klar separering af risikovurdering og risikohåndtering. En separation der længe har været advokeret for internationalt af blandt andet WHO og FAO.

Håndteringen af regler, kontrol etc. ligger hos Fødevarestyrelsen, mens den videnskabelige vurdering af risici samt den forskningsbaserede vurdering af overvågningsdata ligger hos DTU Fødevareinstituttet.

Denne adskillelse er med til at sikre uafhængighed i den videnskabelige beskrivelse af problemer og løsningsmuligheder samt effektivitet og forskningsbaggrund i rådgivningen. Systemet bliver således gennemskueligt og effektivt. 

For at kunne tilbyde forskningsbaseret rådgivning bliver Instituttet nødt til at forske. Placeringen under et universitet, DTU, har medvirket til at styrke DTU Fødevareinstituttets forskningskapacitet.

Instituttet udfører forskning både inden for mikrobiologisk og kemisk risikovurdering, men også inden for fødevareproduktion og ernæring. Tilgangen til fødevarer er således holistisk og inkluderer såvel viden om produktionsformer som viden om positive og negative sider af vores mad.

Denne viden om negative sider af kemiske stoffer i maden (toksikologi) betyder, at instituttet også kan rådgive myndigheder med interesser på det kemiske område. Det gælder især Miljøstyrelsen, der modtager forskningsbaseret rådgivning om farlige stoffer i miljøet. Instituttet kan således i bredt omfang medvirke ved helhedsbetragtninger af kemiske stoffers sundheds-effekter fra alle relevante kilder, fødevarer og miljø.

DTU Fødevareinstituttets forskning er anerkendt nationalt såvel som internationalt. Instituttet er således EU reference laboratorium på vigtige områder, og instituttets medarbejdere medvirker i såvel EU (EFSA) som WHO/FAO ekspertkomiteer.

Kontakt