Diagnostik og analyser

 

DTU Fødevareinstituttet tilbyder rådgivning og analyser relateret til fødevarer og fødevareproduktion.

En lang række af instituttets laboratorieanalyser inden for områderne mikrobiologisk fødevaresikkerhed, næringsstoffer, kemiske forureninger samt gmo er akkrediteret af DANAK med registreringsnummer 350. En komplet liste over de akkrediterede analyser kan ses på instituttets metodeliste på DANAKs hjemmeside.

Instituttet tilbyder præstationsprøvninger for zoonotiske patogener og indikatororganismer (serotypning, identifikation og resistensbestemmelse) samt pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer. Denne ydelse er akkrediteret med registreringsnummer 516