Diagnostik og analyser

DTU Fødevareinstituttet tilbyder rådgivning og analyser relateret til fødevarer og fødevareproduktion.

En lang række af instituttets laboratorieanalyser inden for områderne mikrobiologisk fødevaresikkerhed, næringsstoffer samt kemiske forureninger er akkrediteret af DANAK med registreringsnummer 350. En komplet liste over de akkrediterede analyser kan ses på instituttets metodeliste på DANAKs hjemmeside.

Instituttet tilbyder præstationsprøvninger for zoonotiske patogener og indikatororganismer (serotypning, identifikation og resistensbestemmelse), pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer, procesforureninger samt metaller og nitrogenholdige forbindelser i fødevarer og foder. Disse ydelser er akkrediteret med registreringsnummer 516.