Diagnostik og analyser

 

DTU Fødevareinstituttet tilbyder rådgivning og analyser relateret til fødevarer og fødevareproduktion. Ydelserne udbydes gennem Dianova A/S, der varetager salg, marketing og innovationsaktiviteter for DTU Fødevareinstituttet. Læs mere om instituttets rådgivning og analyser på Dianovas hjemmeside.

En lang række af instituttets laboratorieanalyser inden for områderne mikrobiologisk fødevaresikkerhed, næringsstoffer, kemiske forureninger samt gmo er akkrediteret af DANAK med registreringsnummer 350. En komplet liste over de akkrediterede analyser kan ses på instituttets metodeliste på DANAKs hjemmeside.

Instituttet tilbyder præstationsprøvninger for zoonotiske patogener og indikatororganismer (serotypning, identifikation og resistensbestemmelse) samt pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer. Denne ydelse er akkrediteret med registreringsnummer 516

Kontakt

Dianova - Food Safety & Animal Insight
Brendstrupgårdsvej 102
8200 Århus N
Telefon: +45 35 88 50 00
E-mail: dianova@dianova.dk

https://www.food.dtu.dk/raadgivning/diagnostik-og-analyser
21 OKTOBER 2019