Monitorering og overvågning

DTU Fødevareinstituttet overvåger løbende sikkerheden af fødevarer på det danske marked og udvikler overvågnings- og monitoreringssystemer og programmer på områder, hvor der løbende er behov for risiko- og sundhedsevaluering eller kontrolforanstaltninger.

Monitorering og overvågning handler om at indsamle, opbevare, sortere og analysere forskningsbaserede data, formidle dataanalyserne og udvikle datasystemer på områder, hvor myndighederne har forvaltningsmæssige målsætninger og behov.

Dansk Zoonosecenter i DTU Fødevareinstituttet indsamler og analyser eksempelvis data vedrørende zoonoser, udarbejder et årligt smittekilderegnskab vedrørende salmonella og laver statistisk og epidemiologisk databehandling. Hvert år udkommer en rapport med resultater fra det seneste års overvågningsresultater: Annual Report on zoonoses in Denmark.

Tilsvarende har vi i Danmark et nationalt, integreret overvågningsprogram for antibiotikaresistens, DANMAP, som hvert år følger udviklingen i antibiotikaforbrug og forekomsten af resistente bakterier i Danmark. Resultaterne udgives i en årlig rapport, som hedder Danmap. Bag DANMAP-programmet står DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og Lægemiddelstyrelsen.

DTU Fødevareinstituttet står også bag de nationale kostundersøgelser, som kortlægger danskernes kost, fysiske aktivitet og overvægt samt determinanterne for dem.

Blandt andre monitorerings- og overvågningsopgaver bidrager instituttet til Fødevarestyrelsens pesticidkontrol med overvågning af pesticidrester i frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød.