Samarbejdscenter for EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har oprettet nationale samarbejdscentre (focal points) i alle EU medlemslandene. I Danmark varetager DTU Fødevareinstituttet opgaven som samarbejdscenter.

Som nationalt samarbejdscenter fungerer DTU Fødevareinstituttet som bindeled mellem EFSA og danske interessenter. Det gælder myndigheder, forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, der arbejder inden for risikovurdering af fødevaresikkerhed og foder, ernæring, dyre- og plantesundhed eller dyrevelfærd. 

Endvidere bidrager samarbejdscenteret til kommunikation og information inden for alle områderne. EFSA støtter varetagelsen af opgaverne økonomisk og samarbejdscentrernes aktiviteter bliver beskrevet i årlige statusrapporter.

Find statusrapporter for EFSA's focal point aktiviteter ved at søge på 'focal point' under publikationer på EFSA's website

Opgaver som samarbejdscenter

Samarbejdscentret skal som den primære opgave støtte det nationale medlem af EFSAs rådgivende organ, det såkaldte Advisory Forum i praktisk gennemførelse af aktiviteter som netværksdannelse og fagligt samarbejde inden for EFSAs interesseområder. Det omfatter blandt andet:

  • Udveksling af informationer mellem de nationale interessenter og EFSA om nationale risikovurderings-initiativer, om resultater af relevante forskningsprojekter og om større risikovurderinger og udredninger, der er under planlægning
  • Bidrage til et tæt samarbejde mellem EFSA og de danske myndigheder om planlægningen af EFSAs arbejdsprogram og formidling af forespørgsler om konkrete informationer om mere specifikke emner
  • Yde støtte til de såkaldte nationale kompetente organisationer under Artikel 36
  • Udbygning og vedligeholdelse af EFSAs database over videnskabelige eksperter og forskningsinstitutioner, der kan samarbejde med EFSA og nationale myndigheder og støtte arbejdet med risikovurderinger af sikkerheden ved fødevarer af foderstoffer
  • Fremme EFSAs synlighed i medlemsstaten