International rådgivning

DTU Fødevareinstituttet er en væsentlig leverandør af mange internationale rådgivningsopgaver. Instituttet yder et stort bidrag til arbejdet i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og rådgiver Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Instituttet samarbejder med andre landes forskningsinstitutioner om risikovurdering inden for fødevare- og miljøområdet.

Internationale institutioner sender i stigende grad forskningsbaseret rådgivning i internationale udbud. Rådgivningsopgaver er ofte af transnational karakter, og for eksempel er grænseværdier for kemiske stoffer i fødevarer som regel et fælleseuropæisk anliggende.

DTU Fødevareinstituttets internationale rådgivning omfatter både forskningsbaseret risikovurdering og rådgivning, overvågnings- og beredskabsopgaver.

Internationalt er instituttet også referencelaboratorium for EU og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, på en række centrale områder:

  • EU referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer
  • EU referencelaboratorium for antibiotikaresistens
  • EU referencelaboratorium for procesforureninger i fødevarer
  • EU referencelaboratorium for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer
  • FAO samarbejdscenter for antibiotikaresistens
  • WHO samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte patogener
  • WHO samarbejdscenter for overvågning af fødevareforurening (GEMS Food)

Læs mere om instituttets referencelaboratorier.

Læs mere om EFSA.