FOODHAY forskningsinfrastruktur

DTU deltager i det nationale FOODHAY forskningsinfrastrukturprojekt, der skal udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild.

FOODHAY logo
FOODHAY logo.

Forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory (FOODHAY) er et stort nationalt forskningsinfrastrukturprojekt, som Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager til med 51,5 millioner kroner. Konsortiet bag FOODHAY bidrager med et tilsvarende beløb, så den samlede investering bliver ca. 103 millioner kroner.

Konsortiet består af Aarhus Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Københavns Universitet, Arla og Teknologisk Institut, og de indkøbte forskningsfaciliteter bliver fordelt blandt dem.

Dermed får danske fødevareforskere og virksomheder helt nye muligheder for at levere ny viden, teknologi og innovative løsninger indenfor mad og ingredienser – udover at det understøtter forskningssamarbejdet mellem universiteterne.

I DTU Fødevareinstituttet er følgende udstyr foreløbigt indkøbt og taget i brug under FOODHAY:

Platform 1: Biomarker and Screening Platform

Food Health Effect Lab
Analytical Liquid Chromatography
Histology Slide Scanner

Food Microbio Lab
Colon Model System
Maldi-TOF Biotyper
Plasma Mutagenesis Platform
Microdroplet Culture System
Digital PCR
Microaerophilic Workstation
Shimadzu UV-2600i

Platform 2: Proteomics and Metabolomics Platform

Food Analysis Lab
Antioxidants and pigments UPLC
FTIR Spectrometer
Raman Microscope
pH-stat Titration
LC Orbitrap Mass Spectrometer
Protein Purification System

Platform 3: Food Biophysics Platform

Food Design Lab
Biostat fermentors
SEC-Mals
Supercritical CO2 system
Twin Screw Extruder
High Voltage Food Treatment System
ESR spectrometer

Læs mere om Foodhay på food.au.dk/foodhay

Kontakt

Heidi Kornholt

Heidi Kornholt Sekretariats- og kommunikationschef Telefon: 35887705