Stammesamlingen NFICC

Fermentor / Foto: Mikal Schlosser

DTU Fødevareinstituttets samling af stammer (NFICC) er blevet etableret af et hold forskere fra forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering. NFICC blev oprettet i 2018 og omfatter mere end 4500 stammer, der dækker en bred biologisk mangfoldighed af bakterier, gær samt nogle basidiomyceter med fokus på anvendelse inden for fødevareområdet. Biodiversiteten dækket af samlingen er alle isoleret fra den danske miljø og er i overensstemmelse med Nagoya-protokollen (REF). De geografiske placeringer og isolationsmatricer er kendt for alle stammer. Yderligere metadata såsom screening- og genomdata er tilgængelige for en delmængde af stammerne. Mælkesyrebakterier er den dominerende gruppe af bakterier i samlingen.

Samlingen omfatter stammer isoleret af DTU-studerende, ph.d.-studerende, postdocs og forskere fra mange forskellige biomer, såsom spontant fermenterede fødevarer (som kimchi), jord, blomster, mælk, tang, afføring fra dyrs, marine krebsdyr samt mange andre økologiske niches. Stammerne er  isoleret i forbindelse med kurser  og i andre individuelle studieprojekter.

NFICC-teamet på DTU Fødevareinstituttet forsøger kontinuerligt at øge samlingen, både kvalitativt og kvantitativt. Dette gøres ved at tilføje nye isolater fra mikrobiomer, der er mindre beskrevne, samt øge karakteriseringen af de isolerede arter i samlingen. Stammer, der er beskrevet som nye arter, er tilgængelige fra kultursamlingerne, hvor de er deponeret.

Samlingen har løbende samarbejder med industrien gennem både grundlæggende og anvendte videnskabelige projekter.

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål eller interesse i at samarbejde - enten videnskabeligt eller kommercielt.