Fermentorer

Nye veje til flere fødevarer

DTU Fødevareinstituttet har investeret i fermentorer. De kan omdanne sidestrømme til nye fødevareingredienser ved at dyrke bakterier i et vækstmedie. Det er bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og samtidig en del af løsningen på problemet med at brødføde den voksende befolkning.

Gennem fermentering kan en sidestrøm som f.eks. mælkesukker fra vallen blive omdannet til smøraroma ved at fodre bakterier med mælkesukkeret. 

De anvendte bakterier kan være gensplejsede, så de producerer et stof, som de ellers ikke naturligt ville danne. For at kunne få bakterien til at omdanne f.eks. mælkesukker til smøraroma har forskerne fjernet en række gener fra bakterien. 

I andre tilfælde kan forskerne sammenligne forskellige bakterier, der har fået skruet mere eller mindre op for de forskellige gener. På den måde kan forskerne undersøge, hvilken bakterie der vil være den bedste kandidat til den ingrediens, som man gerne vil fremstille. 

Forskerne styrer bakteriernes vækstbetingelser i fermentorerne

Netop for at kunne sammenligne forskellige bakteriestammer har instituttet investeret i en række BIOSTAT® A-fermentorer: ti med en liters volumen og to med fem liters volumen. Her kan forskerne styre betingelserne i fermentorerne som f.eks. ilt, temperatur og pH. 

Formålet med arbejdet er under kontrollerede betingelser at sammenligne bakteriernes vækst og metabolisme for på den måde at få valid viden om processen og resultatet, så de nye stoffer med tiden kan bruges i innovative industrisamarbejder.

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen

Peter Ruhdal Jensen Professor, forskningsgruppeleder