Pilot Plant - en fødevareteknologisk forsøgshal

DTU Fødevareinstituttets Pilot Plant er opbygget som en forsøgshal, hvor forskerne kan arbejde med produktionsprocesser på den type maskiner, som industrien bruger – blot i mindre målestok.

Afprøvning af idéer i Pilot Plant kan give svar på, om en proces, som virker i laboratoriet, også kan fungere i stor skala i industriel produktion. 

Produktudvikling for virksomheder

Virksomheder kan samarbejde med Pilot Plant om proces- og produktudvikling af både fødevarer, udstyr og teknologier. Virksomhederne får dermed mulighed for at trække på den ekspertise, der findes både blandt de ansatte i Pilot Plant og blandt øvrige eksperter og specialister på hele DTU.

Pilot Plant bliver også brugt i forbindelse med undervisning, og de studerende benytter sig af forsøgshallens faciliteter til forskellige projekter. 

Maskinpark

Pilot Plant råder over forskellige permanent opstillede maskiner. Der er eksempelvis en autoklave og en forsøgsovn, som simulerer omstændighederne i en tunnelovn. Derudover råder Pilot Plant over udstyr som varmevekslere og pumper, som på forskellige måder kan sættes sammen til brug i undersøgelser af en række fremstillingsprocesser. 

DTU Bryghus er integreret i Pilot Plant.