DTU Food Pilot Plant

DTU Food Pilot Plant er et væksthus for innovation og nytænkning. Pilotskala faciliteterne indeholder blandt andet DTU Bryghus, der ligesom resten af DTU Food Pilot Plant arbejder for at skabe værdi af alle sidestrømme i fødevaresektoren for dermed at sikre en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion. Studerende, ansatte og industri prøver på tværs af discipliner nye idéer af i praksis og udfører projekter, som omfatter alle led i kæden fra råvare til færdigt produkt.

DTU Food Pilot Plant kan arbejde fra laboratorieskala og til volumener på 1.000 liter, hvilket gør forsøgene relevante og skalérbare for industrien.

Placeringen på et universitet giver frihed til at undersøge grundlæggende principper i udnyttelsen af sidestrømmene, som kan være kommercielt risikable, eller som endnu ikke er økonomisk rentable for industrien. Her er fokus på at minimere ressourceanvendelsen i fremstillingen og udvikle nye bæredygtige processer og produkter.

DTU Food Pilot Plant samarbejder med små og store virksomheder i hele verden i alle brancher inden for fødevareindustrien. DTU Bryghus i DTU Food Pilot Plant er også med i Fødevarestyrelsens smileyordning, som gør det muligt at udskænke øl ved større begivenheder, som ved Folkemødet på Bornholm.