Analytisk infrastruktur stiller skarpt på alle madens molekyler

DTU Fødevareinstituttet råder over en analytisk infrastruktur til kemisk fødevareanalyse, som er en del af det nationale og europæiske fødevarekemiske beredskab. 

Den analytiske infrastruktur kan kvantificere stort set alle små molekyler i fødevarer og andre biologiske matricer, inkl. vitaminer, fedtsyrer, sporelementer og nanopartikler. Formålet er især at analysere stoffer, som har betydning for menneskers sundhed. 

Kvantitative og pålidelige analyser

Instituttet råder over flere end 20 moderne massespektrometre. Sammen med kromatografi (en teknik til at adskille stoffer i en prøve) og procedurer for prøveoprensning udgør de rygraden for at kunne levere detaljerede, pålidelige og nøjagtige kemiske indholdsdata.

Instituttet analyserer også nedbrydningsprodukter forårsaget af lipidoxidation i olier og fødevarer. Lipidoxidation kan ødelægge smag og lugt gennem harskning og have negative sundhedseffekter.
Instituttets analytiske infrastruktur kan desuden autenticitetsbestemme fødevarer med isotop ratio massepektrometri, bestemme nanopartikler ved brug af f.eks. ICPMS (i single-particle mode) og studere biokemiske effekter i celler og organismer via metabolomics.

DANAK-akkrediterede analyser vigtigt for referencelaboratorier

DTU Fødevareinstituttet er DANAK-akkrediteret efter standarden ISO 17025 til en lang række fødevarekemiske analyser og akkrediteret til udbud af præstationsprøvninger efter standarden ISO 17043. 
Akkrediteringen er afgørende for instituttets funktion som nationalt referencelaboratorium for de fleste uønskede stoffer i fødevarer og som EU-referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer, for procesforureninger i fødevarer og for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer.

Kontakt

Jens Jørgen Sloth

Jens Jørgen Sloth Professor, forskningsgruppeleder

Charlotte Jacobsen

Charlotte Jacobsen Professor, forskningsgruppeleder

Sporelementer og nanopartikler
Jens Jørgen Sloth

Lipidoxidation
Charlotte Jacobsen