Kortlægning af danskernes kostvaner

For at få indblik i danskernes kostvaner har DTU Fødevareinstituttet siden 1985 gennemført nationale kostundersøgelser blandt børn og voksne. Siden 2000 har instituttet også indsamlet detaljerede data om danskernes fysiske aktivitet og vægt. 

Data om i alt 18.000 danske børn og voksne indgår i undersøgelserne, som officielt hedder ”Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet”. Populært hedder den ”Danskernes kostvaner”.

Repræsentativ undersøgelse

Danskernes kostvaner er en national repræsentativ tværsnitsundersøgelse baseret på en simpel tilfældig stikprøve af børn og voksne, som udtrækkes via CPR-registret. Udover at deltagerne registrerer deres kost og fysiske aktivitet, bliver de også i to personlige baggrundsinterview spurgt om blandt andet:

  • social baggrund
  • måltidsvaner
  • fysisk aktivitet
  • brug af kosttilskud.

Undersøgelsesperioden dækker over hele kalenderåret. For hver deltager er data om kost og aktivitet indsamlet for hver dag i en uge. Fordi datasættet tilsammen strækker sig over en lang tidsperiode, er det muligt at analysere trends over tid. 

Bred anvendelse

Danskernes kostvaner bliver brugt til en bred vifte af opgaver i forbindelse med rådgivning og forskning både nationalt og internationalt og i undervisning. 
Lever danskernes kost op til de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger? Hvad er effekten af sundhedsfremmende initiativer? Og i hvor høj grad er danskere eksponeret for en bestemt risiko igennem kosten f.eks. fra uønskede stoffer som pesticider eller akrylamid? Det er blandt de spørgsmål, Danskernes kostvaner kan hjælpe med at besvare.

Specialanalyser for rekvirenter

DTU Fødevareinstituttet kan lave specialanalyser af datasættet for rekvirenter, der har brug for indsigt i et bestemt område af danskernes kost og fysiske aktivitet. Instituttets medarbejdere aftaler med rekvirenten, hvad datasættet skal dække over samt prisen for analyseopgaven.

Rapporter med resultater fra Danskernes kostvaner

Resultaterne fra Danskernes kostvaner bliver udgivet i rapporter, der indeholder en lang række tabeller over forskellige aldersgruppers indtag af diverse fødevaregrupper samt makronæringsstoffer, vitaminer og mineraler.
 

Læs mere om danskernes kostvaner på temasitet om ernæring og kostvaner.

Kostundersøgelsen
Sisse Fagt
eller
Jeppe Matthiessen

Spæd- og småbørnsundersøgelsen
Ellen Trolle

Fysisk aktivitet
Jeppe Matthiessen