QSAR-computermodeller

Computermodeller forudsiger sundhedsskadelige virkninger

DTU Fødevareinstituttet har udviklet avancerede QSAR-computermodeller, der kan forudsige kemiske stoffers sundhedsskadelige virkninger. QSAR står for Quantitative Structure-Activity Relationship.

Modellerne kan forudsige stoffers mulige sundhedsskadelige virkning ved at tage udgangspunkt i, om stoffernes kemiske struktur ligner andre stoffer, der allerede er testet. 

Offentligt tilgængelig database

Instituttets forskere har opbygget en QSAR-database, der indeholder forudsigelser fra mere end 200 QSAR-modeller og for mere end 650.000 organiske stoffer. Databasen er offentligt tilgængelig og bliver løbende udbygget.

Alternativer til dyreforsøg

I visse tilfælde kan QSAR-modeller bruges til at vurdere et kemikalie for en given effekt uden brug af dyreforsøg. Oftest indgår instituttets modeller i helhedsvurderinger af kemiske stoffer sammen med information fra andre alternative metoder eller evt. historiske data fra dyreforsøg, der ikke har tilstrækkelig kvalitet til at stå alene.

Modellerne kan også bruges til virtuelt at screene og prioritere de kemikalier, som det er mest nødvendigt at undersøge yderligere med dyreforsøg eller andre metoder. De kan også hjælpe i udvælgelsen af mere sikre alternativer til substitution af problematiske stoffer, så man minimerer risikoen for senere at skulle udføre omfattende eksperimentelle forsøg, fordi der opstår mistanke om, at stoffet har farlige effekter.

På den måde har DTU Fødevareinstituttet i mange år forsket i og udviklet alternativer til dyreforsøg for at undersøge potentielle skadelige effekter af tusinder af kemiske stoffer, hvilket samtidig har bidraget til at spare virksomheder og myndigheder både tid og penge.

Læs mere på QSAR-databasens website.

Kontakt

Eva Bay Wedebye

Eva Bay Wedebye Specialkonsulent, forskningsgruppeleder Telefon: 35887604