Tarmbakterier og sundhed

Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed

Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed forsker i, hvordan kost, fødevareingredienser og fødevareforureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier og de effekter bakterierne har på børn og voksnes immunsystem og sundhed.

Gruppens kerneaktiviteter er studier af effekter af kost og kostkomponenter på tarmens bakteriepopulation og heraf afledte effekter på immunsystem og sundhed. Gruppen undersøger, hvordan kost, fødevareingredienser og fødevareforureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier hos børn og voksne. Desuden har gruppen en række projekter med fokus på strategier til at ændre eller udnytte tarmens mikroorganismer med henblik på at forebygge og/eller helbrede sygdomme.

I samarbejder inden for mikrobiomforskning bidrager gruppen typisk med sekventeringsbaserede analyser af tarmens bakteriesamfund, dyrkningsafhængige forsøg, forsøg med design af tarmmikrobiota i oprindeligt kimfri dyr og forsøg rettet mod forståelse af bakteriernes fysiologiske tilstand og dennes betydning i de komplekse bakterielle samfund.

 

Kontakt

Tine Rask Licht
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 71 86

Følg instituttet på:

    
https://www.food.dtu.dk/Forskning/Tarmbakterier-og-sundhed
17 JANUAR 2021