Tarmbakterier og Sundhed

Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed forsker i, hvordan kost, fødevareingredienser og fødevareforureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier og de effekter bakterierne har på børn og voksnes sundhed.

DK: Tarmsnit fra rotte. Foto: Anders Meyer Torp | EN: Colonic section from rat. Photo: Anders Meyer Torp

Gruppens kerneaktiviteter er studier af effekter af kost og kostkomponenter på tarmens bakteriepopulation og heraf afledte effekter på immunsystem og sundhed. Vi undersøger, hvordan kost, fødevareingredienser og fødevareforureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier hos børn og voksne. Desuden undersøger vi nye strategier til at ændre eller udnytte tarmens mikroorganismer med henblik på at forebygge og/eller helbrede sygdomme.

Vi arbejder med sekventeringsbaserede analyser af tarmens bakteriesamfund, mikrobiologiske dyrkningsforsøg, forsøg med design af tarmmikrobiota i oprindeligt kimfri dyr og forsøg rettet mod forståelse af bakteriernes fysiologiske tilstand og dennes betydning i de komplekse bakterielle samfund.

 

Kontakt

Martin Steen Mortensen

Martin Steen Mortensen Seniorforsker, konstitueret forskningsgruppeleder Mobil: +4528772360