Forskning i DTU Fødevareinstituttet

Blæretang. Foto: Colourbox
Skaber viden til at forbedre spisekvaliteten og oxidationsstabilitet af fødevarer og øger befolkningens indtag af sunde fødevarer
DK: Spidskål. Foto: DTU Fødevareinstituttet | EN: Cabbage. Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark
Gennemfører blandt andet undersøgelser af danskernes kost- og aktivitetsvaner og udarbejder evidens bag kostråd og næringsstofanbefalinger
DK: Spidskål. Foto: ELISA plade illustrerende et antistof | EN: ELISA plate illustrating an immunoglobulin
Udvikler og forbedrer strategier til at forebygge, håndtere og behandle fødevareallergi
E. coli på BHI plade. Foto: DTU Fødevareinstituttet
Udvikler metoder til at spore, typebestemme og beregne mængden af fødevare- og vandbårne mikroorganismer og smitsomme vira
Pilot scale spray dryer. Foto: DTU Fødevareinstituttet
Udvikler ny, banebrydende viden om principper for industriel fødevareproduktion og etablerer ny teknologi på området
DNA. Foto: DTU Fødevareinstituttet
Forsker i at forudse og forhindre smitsomme sygdomme blandt mennesker og dyr og understøtter global overvågning og kontrol særligt af antibiotikaresistens
Agarplade. Foto: DTU Fødevareinstituttet
Arbejder på at opbygge kapaciteten af den globale overvågning af antibiotikaresistens og højne kvaliteten af overvågningsdata.
Romanescokål. Foto: Colourbox
Forskergruppen udvikler metoder og modeller til at lave helhedsvurderinger af fødevarer eller kosttyper, rangordne forskellige risici og beregne sygdomsbyrde
Kemisk fødevareanalyse. Foto: Joachim Rode
Udvikler løsninger til fremtidens kemiske fødevarekontrol, som kan afsløre risici, dokumentere kvalitet og afdække svindel i fødevarer, fødevareproduktionen og nye ingredienser
Mælkesyrebakterier. Foto: Ramona Valentina Mateiu
Forbedrer effektivitet og kvalitet i bryggeri- og mejeriprocesser og udnytter sidestrømme i produktion af fødevare- og foderingredienser, biokemikalier og biobrændstof
Immunostained section of rat testicle. Foto: DTU Fødevareinstituttet
Forsker i, hvordan menneskers udsættelse for kemiske stoffer fra fødevarer og miljø kan påvirke reproduktionssystemets udvikling
Tarmsnit fra rotte visualiseret med confocal laser scanning microscopy. Foto: Anders Meyer Torp
Forsker i, hvordan kost, fødevareingredienser og -forureninger påvirker sammensætningen og aktiviteten af tarmens bakterier og deres effekter på immunsystem og sundhed