Nyt fra EFSA

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
DK: Agarplade (antibiotikaresistens). Foto:  Mikkel Adsbøl | EN: agar plate (antibiotic resistance). Photo:  Mikkel Adsbøl
04 AUG

Fortsat høj antibiotikaresistens i campylobacter og salmonella

En stor del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som ofte bliver...

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug
Image supplied
17 MAJ

EFSA byder velkommen til åbne møder i 2022

Igen i år slår EFSA dørene op til 11 møder for interesserede observatører, som enten kan overvære møderne i Parma eller via videostream.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
Photo: Colourbox.dk
19 APR

De fleste fødevarer i EU overholder de tilladte pesticidgrænser

Ud af de mere end 88.000 fødevareprøver, som er analyseret i EU’s pesticidkontrol i 2020, holder 94,9% sig indenfor de fastsatte grænseværdier. Det viser EFSA’s seneste...

Fødevarer, fisk og landbrug
Sukker. Foto: Colourbox.dk
03 MAR

EFSA: sukkerindtaget bør være så lavt som muligt

På baggrund af den nuværende videnskabelige viden er det ikke muligt at fastsætte en grænse for, hvor meget sukker forbrugere højst kan spise, uden at det skader helbredet...

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner
Image supplied
18 FEB

Stort fald i sygdom fra fødevarer i EU under pandemien

I et år præget af coronarestriktioner og ændrede vaner er forekomsten af fødevarebåren sygdom styrtdykket i Europa, viser ny EU rapport.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
2021
Image supplied
16 DEC

Grænsen for sikkert indtag af bisphenol A bør sænkes

EFSA foreslår en ny, markant lavere grænse for et tolerabelt indtag af bisphenol A. Den videnskabelige vurdering, der ligger til grund for den foreslåede grænseværdi...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme
Sukker. Foto: Colourbox.dk
23 AUG

Høring: EFSA vurdering af sukker og sundhed

Ud fra tilgængelige videnskabelige data er det ikke muligt at fastsætte en grænse for, hvor meget sukker forbrugere højst kan spise, uden det skader helbredet. Det konkluderer...

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner
DK: Agarplade (antibiotikaresistens). Foto:  Mikkel Adsbøl | EN: agar plate (antibiotic resistance). Photo:  Mikkel Adsbøl
18 MAJ

Stor andel indsamlede bakterier i EU er antibiotikaresistente

En stor del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som ofte...

Fødevarer, fisk og landbrug
Titandioxid. Foto: Wikimedia Benjah-bmm27
12 MAJ

EFSA vurderer, at titandioxid ikke er sikkert til fødevarebrug

På baggrund af ny forskning vurderer den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, at tilsætningsstoffet titandioxid ikke længere er sikkert at bruge i fødevarer...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
Photo: Colourbox.dk
29 APR

Langt de fleste fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

Ingen sporbare pesticidrester er fundet i over halvdelen af de mere end 96.000 fødevarer, som er testet i pesticidkontrollen indenfor EU i 2019. Det viser EFSA’s seneste...

Fødevarer, fisk og landbrug