Nyt fra EFSA

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
Campylobacterbakterier. Foto: CDC - Centers for Disease Control and Prevention
24 NOV

Danskerne har høj tillid til forskning og fødevaremyndigheder

Fødevaresikkerhed betyder mindre for, hvad danskerne lægger i indkøbskurven end for den gennemsnitlige europæer. Vi har til gengæld langt højere tillid til både videnskab...

Fødevareproduktion
Image supplied
26 OKT

EFSA: Forebyg spredning af antibiotikaresistens under dyretransport

Minimering af transporttid samt grundig rengøring af køretøjer, udstyr og rum, hvor dyrene læsses og losses, er de mest effektive tiltag i forhold til at forebygge overførsel...

Produktionsdyr Fødevaresikkerhed
08 SEP

Kom til konference om risikovurderinger og deres betydning

Programmet er nu klar til konferencen om risikovurderinger og deres betydning, som DTU Fødevareinstituttet afholder den 23. september 2022 med støtte fra Uddannelses...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
Coronavirus
24 AUG

Covid-19 kostede danskere 30.000 sunde leveår i pandemiens første år

Hver dansker, der døde af covid-19 i 2020, mistede i gennemsnit 13 sunde leveår, viser nye tal fra DTU og Statens Serum Institut, hvor forskere har beregnet sygdommens...

DK: Agarplade (antibiotikaresistens). Foto:  Mikkel Adsbøl | EN: agar plate (antibiotic resistance). Photo:  Mikkel Adsbøl
04 AUG

Fortsat høj antibiotikaresistens i campylobacter og salmonella

En stor del af de salmonella- og campylobacterbakterier, der er indsamlet som en del af overvågningsprogrammer i EU, er resistente overfor antibiotikatyper, som ofte bliver...

Fødevaresikkerhed Fødevarer, fisk og landbrug
Image supplied
17 MAJ

EFSA byder velkommen til åbne møder i 2022

Igen i år slår EFSA dørene op til 11 møder for interesserede observatører, som enten kan overvære møderne i Parma eller via videostream.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
Photo: Colourbox.dk
19 APR

De fleste fødevarer i EU overholder de tilladte pesticidgrænser

Ud af de mere end 88.000 fødevareprøver, som er analyseret i EU’s pesticidkontrol i 2020, holder 94,9% sig indenfor de fastsatte grænseværdier. Det viser EFSA’s seneste...

Fødevarer, fisk og landbrug
Sukker. Foto: Colourbox.dk
03 MAR

EFSA: sukkerindtaget bør være så lavt som muligt

På baggrund af den nuværende videnskabelige viden er det ikke muligt at fastsætte en grænse for, hvor meget sukker forbrugere højst kan spise, uden at det skader helbredet...

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner
Image supplied
18 FEB

Stort fald i sygdom fra fødevarer i EU under pandemien

I et år præget af coronarestriktioner og ændrede vaner er forekomsten af fødevarebåren sygdom styrtdykket i Europa, viser ny EU rapport.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
2021
Image supplied
16 DEC

Grænsen for sikkert indtag af bisphenol A bør sænkes

EFSA foreslår en ny, markant lavere grænse for et tolerabelt indtag af bisphenol A. Den videnskabelige vurdering, der ligger til grund for den foreslåede grænseværdi...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme