Sundhedsfremmende stoffer og bakterier

Der er stigende fokus på muligheden for at forbedre befolkningens sundhedstilstand via sundhedsfremmende stoffer og bakterier, som enten er naturligt forekommende i fødevarer, eller som kan tilsættes til fødevarer med det formål at gøre dem sundere.

DTU Fødevareinstituttet forsker indenfor følgende emner:

Omega-3

DTU Fødevareinstituttet forsker i berigelse af fødevarer med omega-3 fedtsyrer fra marinekilder (fiskeolie) med fokus på at udvikle teknologier, som sikrer, at de sunde omega-3 fedtsyrer bevares under produktion og opbevaring af produkterne, og at produkterne er velsmagende.

Probiotika og prebiotika

DTU Fødevareinstituttet forsker ligeledes i berigelse af fødevarer med levende og potentielt sundhedsfremmende bakterier (probiotika) samt kulstofkilder, der ved fermentering ændrer sammensætningen og/eller aktiviteten af den naturlige bakterieflora i tarmen (prebiotika).

Fokus er på bakterielle interaktioner blandt tarmbakterier og mellem disse og værtsorganismen i relation til udvikling af immunsystemet og risikofaktorer for metabolske sygdomme, herunder inflammatoriske tarmsygdomme, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

Bioaktive peptider fra fiskeprodukter

DTU Fødevareinstituttet forsker også i bioaktive sundhedsfremmende peptider fra fiskebiprodukter for at udnytte den akvatiske ressource bedre.

Naturlige antioxidanter

Sundhedseffekter af den naturlige antioxidant astaxanthin er også en del af forskningen på DTU Fødevareinstituttet, ligesom udvikling af metoder til at udnytte og bestemme betydningen af en naturlig antioxidant i forbindelse med mavesår.

Astaxanthin findes i krebsdyr og kendes fra den røde farve i for eksempel kogte rejer samt fra fileten af en laksefisk.

I samarbejde med Rigshospitalet undersøger instituttet sundhedsfremmende effekter i forbindelse med kronisk mavesår.

D vitamin og selen

Epidemiologiske studier viser, at kosten og andre livsstilsfaktorer spiller en vigtig rolle for vores sundhed.

DTU Fødevareinstituttet forsker i sundhedsfremmende effekter af frugt og grønt og specifikke komponenter herfra, samt vitamin D og selen i forhold til risikoen for at udvikle kroniske sygdomme.

Effekterne undersøges primært i dyreforsøg, men også i humane interventionsstudier.

Samarbejde

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (Biologisk institut og Institut for Human Ernæring)
Diverse industripartnere i ind- og udland 
DTU Systembiologi
Færøernes Universitet 
Marinova A/S 
Rigshospitalet 
Tromsø Universitet 
University of Kiel
University of Massachusetts