Spisesteder og arbejdspladser

Fra primært at betragte sundhed og sunde kostvaner som den enkeltes eget ansvar, er fokus nu i højere grad rettet mod, hvordan vi kan påvirke omgivelserne, så det bliver både nemmere og mere fristende for den enkelte at spise og leve sundt.

DTU Fødevareinstituttet har gennem mange år haft spisesteder og arbejdspladser som særlig indsatsområde i relation til at øge tilgængeligheden af velsmagende og sundere mad.

Omdrejningspunktet for instituttets forskning på området har især været strukturelle tiltag og 'nudging'strategier, der kan have stor indflydelse på befolkningens sundhedsadfærd.

Nudging er et paradigme, der sigter på at påvirke menneskelig adfærd ved at re-designe grundstrukturen, omgivelserne og vores opfattelse af konkrete valgsituationer, så det bliver lettere at træffe de valg, der styrker vores sundhed, velfærd og livskvalitet.

Samarbejde

Foruden Fødevarestyrelsen har DTU Fødevareinstituttet løbende et nationalt og internationalt samarbejde med andre universiteter, samt med interesseorganisationer såsom brancheorganisationer, faglige organisationer og patientorganisationer.