Vitaminer

I dag kender vi 13 vitaminer, som alle er essentielle for, at menneskers kost bliver vurderet som sund. De 13 vitaminer er meget forskellige i deres kemiske struktur, deres kemiske egenskaber og deres funktion for mennesket.

DTU Fødevareinstituttets laboratorier har gennem de seneste 80 år haft en vigtig rolle inden for analyse af vitaminer i fødevarer. I den periode har vi deltaget i den udfordring, det er, at etablere og løbende forbedre analysemetoder til at analysere for vitaminer i fødevarer og kosttilskud.

Det sidste vitamin, af de nu 13 kendte vitaminer, blev opdaget i 1939 af danskeren Henrik Dam. Oprindelig blev vitaminerne opdaget på grund af den mangelsygdom, som hver af dem er relateret til. Men ny forskning viser, at disse essentielle stoffer indgår i mange andre funktioner i kroppen, og at effekten af de vitamin-aktive stoffer ikke er ens.

Analysemetoder

Basis for instituttets forskning er at udvikle og validere præcise analysemetoder for stoffer med vitamin-aktivitet i fødevarer og for biomarkører for indtag af vitaminerne.  Vi har fokus på de vitaminer, hvor der er risiko for, at den danske befolkning har et utilstrækkeligt indtag, samt for vitaminer hvor nuværende data i Fødevaredatabanken er unøjagtige, ikke specifikke eller helt mangler.

Forskning

De nye specifikke metoder anvendes i forskning omkring aktivitet af de enkelte vitamin-aktive stoffer i såvel dyre- som humane modeller.

DTU Fødevareinstituttet indgår i forskningsprojekter for at opnå viden om vitaminernes oprindelse, hvorledes det er muligt at bioberige fødevarer med vitaminer, og hvilke ændringer der sker under forarbejdningen.

Bioberigelse er at påvirke det naturlige indhold af vitaminer under dyrkning af frugt og grøntsager og i produktionen af animalske produkter.

International vitamin konference

DTU Fødevareinstituttet afholdt i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet den fjerde internationale vitamin konference i maj 2016 i København.

På konferencen blev forskere, myndigheder, ernæringsfolk og industrien præsenteret for den nyeste viden om vitaminer og havde mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Kontakt

Jette Jakobsen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
20 25 91 92