Kostvaner og fysisk aktivitet

Kost og fysisk aktivitet har betydning for udbredelsen af de store folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme type 2 diabetes og fedme. For at iværksætte målrettede forebyggelsesinitiativer og følge udviklingen i befolkningens sundhedsrelaterede livsstil er det nødvendigt systematisk at indsamle viden om og kortlægge befolkningens kost- og aktivitetsvaner.

DTU Fødevareinstituttet står bag Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet.

Instituttet har gennemført nationale kostundersøgelser i 1985 og 1995 og har i 2000-2008 og i 2011-13 inkluderet fysisk aktivitet i undersøgelserne, som behandles dels i sammenhæng med kosten og dels som et selvstændigt forskningsfelt.

Undersøgelsen er repræsentativ, tværvidenskabelig og kortlægger danskernes kost, fysiske aktivitet og overvægt samt determinanterne for dem, herunder også vaner og værdier knyttet til måltidet samt motiver og barrierer for at spise sundt. Undersøgelsen er et redskab til at vurdere befolkningens næringsstofindtag, og i hvilken grad de sundhedspolitiske mål bliver opfyldt. Den bidrager således med viden om de såkaldte KRAM-faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion i den danske befolkning.

Der er publiceret en lang række videnskabelige artikler og rapporter samt populærvidenskabelige artikler på basis af de nationale undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet. Se oversigten over artikler m.v. (pdf på engelsk).

DTU Fødevareinstituttet bruger resultaterne både til rådgivning og til forskning inden for ernæringsområdet, eksempelvis om berigelse af fødevarer, vurdering af nye ingredienser samt i relation til kostråd og med henblik på at målrette ernæringsoplysning til befolkningen.

Data fra kostundersøgelserne er også et vigtigt element i mange af instituttets risikovurderinger.

DTU Fødevareinstituttet samarbejder desuden nationalt og internationalt om forbedring af metoder og gennemførelse af andre kostundersøgelser.

Instituttet leder en nordisk undersøgelse, der måler indikatorer for indtaget af fødevarer og omfanget af fysisk aktivitet i den nordiske befolkning. Desuden deltager instituttet i EFSA's ekspertgruppe om kostindtagsdata og har leveret data til EFSA's databaser.

Samtidig indsamler instituttet supplerende data om kosten til at beskrive udviklingen - for eksempel gennem statistiske data om forsyningen af fødevarer.

Samarbejde

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
Fødevarestyrelsen
Institut for Human Ernæring, det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
International Agency for Research on Cancer (WHO/IARC), Frankrig
National Institute of Public Health (NIPH), Tjekkiet
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Holland
Odense Universitets Hospital
Scientific Institute of Public Health (IPH), Belgien
Universitetet i Oslo